r

redo

Syntax: redo()

Komt overeen met de knop op de werkbalk Opnieuw en herhaalt één bewerking die is teruggedraaid met undo().

Zie ook

undo()

redo_all

Syntax: redo_all()

Vergelijkbaar met redo(), maar doet opnieuw zoveel bewerkingen als mogelijk.

Zie ook

undo()

reenable_dna

Syntax: reenable_dna()

Sommige berichtvakken bieden de mogelijkheid om te voorkomen dat ze opnieuw verschijnen (niet opnieuw vragen). Dit commando zorgt er voor dat ze opnieuw verschijnen.

reset_toolbars

Syntax: reset_toolbars()

Zet alle instellingen van de werkbalk, zoals locatie, pictogramgrootte en tekstlocatie terug naar standaarden.

revert

Syntax: revert()

Herstelt het nu geladen bestand terug naar de laatst opgeslagen status, met verwerpen van alle wijzigingen die niet zijn opgeslagen.

rewind

Syntax: rewind()

Komt overeen met de knop op de werkbalk Terugdraaien. Als het afspelen nu bezig is, springt het terug met 1/10 van de zichtbare reeks. Als het afspelen niet bezig is, doet dit hetzelfde als het commando view:scroll_left().