d

delayed

Syntax: delayed( milliseconden, commando )

Voert een commando uit na een gegeven vertraging. Merk op dat het commando asynchroon wordt uitgevoerd nadat de gegeven tijd is verlopen. Meerdere commando's kunnen in de wachtrij worden gezet, waar de vertragingen relatief zijn tot het laatst in de wachtrij gezette commando. Dit commando is bedoeld te worden gebruikt voor in de wachtrij zetten van commando's bij het nemen van schermafdrukken voor documentatie.

Parameters

milliseconden:aantal te wachten gehele milliseconden voor uitvoeren van het commando
commando:een commando, inclusief parameters om uitgevoerd t worden na de gegeven vertraging

delete

Syntax: delete()

Verwijdert de nu geselecteerde reeks samples. Als de selectie leeg is, doet dit commando niets. Betreft alle tracks.

delete_track

Syntax: delete_track(index)

Verwijdert een track, geïdentificeerd door zijn index (beginnend vanaf nul). Als geen track met de gegeven index bestaat, dan eindigt dit commando met een fout.

Parameters

index:index van de te verwijderen track, beginnend met 0

dump_metadata

Syntax: dump_metadata()

Toont een lijst met alle metagegevensitems op het console, voor diagnostiek. (Alleen beschikbaar wanneer Kwave gecompileerd is met de optie WITH_DEBUG ingeschakeld).