Hoofdstuk 2. Kompare gebruiken

Grondbeginselen

Deze sectie levert instructies voor het starten van Kompare en levert een snelle weg naar het hoofdinterface van Kompare.

Kompare opstarten

Een route voor het starten van Kompare kunt u vinden in het toepassingenmenu in de ontwikkelgroep OntwikkelingKompare.

Bij het starten van Kompare is het eerste wat u ziet, een dialoogvenster waarin u de bestanden die u wilt vergelijken kunt selecteren. U kunt ook speciale instellingen voor de vergelijking en de weergave selecteren. Selecteer in het bestand-formulier voor de vergelijking een bron en een doel. Dit kunnen twee willekeurige bestanden, mappen of een URL en een bestand zijn. Nadat het bronbestand en het doelbestand zijn geselecteerd, klikt u op de knop Vergelijken.

Nadat Kompare de verschillen heeft vastgesteld, zal het deze in het hoofdvenster tonen. Bij het vergelijken van twee bestanden of een URL en een bestand duurt het proces maar enkele seconden. Maar, bij het vergelijken van mappen met veel submappen en bestanden kan dit proces een tijdje duren.

Voor een uitleg van de beschikbare optie´s voor diff en het uiterlijk van de formulieren leest u Hoofdstuk 3, Voorkeuren instellen.

Het hoofdinterface

Deze sectie geeft een snelle rondleiding in het hoofdvenster dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Menu's

  • Werkbalk

  • Bron- en doel-mappen

  • Bron- en doel-bestanden

  • Bron- en doel-regel wijzigingen

  • Venster met bron- en doel-tekst

  • Statusbalk

Menu's

Kompare heeft een menugestuurd interface. Uitleg over de menu items en hun opties is te vinden in Hoofdstuk 4, Overzicht van de opdrachten.

Werkbalk

De werkbalk van Kompare heeft sneltoetsen voor de meest gebruikte diff en merge operaties.De oriëntatie van de werkbalk, tekst positie, pictogramgrootte en welke pictogrammen worden getoond kunt u aanpassen in het contextmenu van de werkbalk die u kunt openen door te klikken met de rechtermuisknop op de werkbalk. Met het contextmenu van de werkbalk kunt u ook de verbergen. Als de werkbalk verborgen is en u wilt het weer zien, selecteer dan InstellingenWerkbalk tonen.

Bron en doel mappen

De panelen voor bronmap en doelmap tonen de mappen waar de te vergelijken bestanden geplaatst zijn. Als u veel submappen vergelijkt, dan krijgt u bij het selecteren van een map het eerste bestand te zien waar een verschil is gevonden tussen bron en doel.

Bron en doel mappen

De bron en doel bestand paneel laat de bestanden zien waar een verschil is gevonden in de geselecteerde bron of doelmap. Als een map meerdere documenten met verschillen heeft, dan worden alle documenten met een verschil getoond. Het geselecteerde document wordt getoond.

Bron- en doel-regel wijzigingen

De bron- en doel-regel wijziging paneel laten de gevonden wijzigingen zien tussen de geselecteerde bron en doel documenten. Het selecteren van een record in het paneel markeert en selecteert het verschil. Dit is een handige methode voor het navigeren in en inspecteren van lange documenten met vele wijzigingen.

Venster met bron- en doel-tekst

Het venster met bron en doeltekst is het belangrijkste venster van Kompare. De inhoud en gemarkeerde verschillen van de geselecteerde bron en doelbestand zijn hier met regelnummers te zien.

Tekstweergave

De Tekstweergave is standaard niet zichtbaar. U kunt het openen door te selecteren InstellingenTekstweergave tonen.

Statusbalk

De statusbalk geeft een overzicht van de geselecteerde bron en doelbestand of map die nu vergeleken worden. De statusbalk meldt ook het aantal in het huidige document gevonden wijzigingen en telt de toegepaste wijzigingen. Verder toont de statusbalk het totale aantal documenten met verschillen en het op dit moment uit deze verzameling geselecteerde document. Bijvoorbeeld, een vergelijking van twee mappen geeft 1890 bestanden met verschillen. Het geselecteerde document is nummer 18 van 1890.