Verschillen tonen

Schermindeling beheer

Kompare verdeelt de schermruimte evenredig over het bronbestand en het doelbestand. Deze schermruimte heeft enkele hulpmiddelen voor optimaal gebruik tijdens het bekijken van de verschillen, zoals:

Tweevoudige schuifbalken

Het meest duidelijke onderdeel is dat er schuifbalken zijn aan de rechterkant en de onderkant van het paneel. Door het gebruik van de schuifbalken is het mogelijk om door de vergelijking te bladeren.

Handgreep

De verticale ruimte tussen het bron-paneel en het doel-paneel maakt het niet alleen makkelijker om in elk paneel van elke regel het begin en het eind te detecteren, maar het is ook een handgreep waarmee u de verdeling van de ruimte tussen bron-paneel en doel-paneel kunt wijzigen. Om het formaat van een van de panelen te wijzigingen, zweeft u met uw muis boven de handgreep, drukt vervolgens de muisknop in en versleept het naar links of rechts. het vergroten van het ene paneel zal vanzelfsprekend het andere paneel verkleinen.

Een tweede horizontale handel is beschikbaar tussen het navigatiepaneel en het venster met bron en doeltekst.

Docking

Het navigatiepaneel kunt u losmaken van het hoofdvenster door te klikken op pictogram dat u rechtsboven van het paneel vindt. Dit opent zelf een venster waarmee u het over het scherm kunt verplaatsen. U kunt zelfs het navigatiepaneel verbergen door te klikken op pictogram. Om een verborgen navigatiebalk weer zichtbaar te maken, klikt u met de rechtermuisknop in de menubalk en selecteert vervolgens in het contextmenu Navigatie.

Zichtbaarheid statusbalk

De statusbalk van het vensterpaneel kunt u aan en uit schakelen door het selecteren van InstellingenStatusbalk tonen.

Omwisselen bron en doel panelen

Soms kan het handig zijn om te bepalen welk bestand de bron is waarvan u de wijzigingen toepast. Bijvoorbeeld, bij het vergelijken van twee gewijzigde versies van een bestand, kunt u ontdekken dat een bestand veel meer wijzigingen heeft dan de andere. Het bestand dat meer gewijzigd is, kan dan beter dienen als bron, omdat dan minder wijzigingen hoeft te worden toegepast.

Selecteer in dat geval BestandBron en bestemming omwisselen. Dit zal de getoonde bestanden in alle panelen van Kompare omwisselen.

Verschil statistieken tonen

Voor een snel overzicht van de verschillen, selecteert u BestandStatistieken tonen. Dit zal het dialoog Diff statistieken openen. De volgende informatie is dan te zien:

Oud bestand:

De bestandsnaam of wat is wat gewoonlijk het bronbestand of bestand dat niet is gewijzigd.

Nieuw bestand:

De bestandsnaam van wat meestal het doelbestand of gewijzigde bestand is en waar de wijzigingen op worden toegepast.

Opmaak:

Het gebruikte diff-formaat om de verschillen te tonen (zie de paragraaf met de naam “Opmaak”).

Aantal brokken (hunks):

Het aantal gevonden brokken (hunks) in het verschil.

Een brok (hunk) is een aantal regels die zijn gemarkeerd als verschillend tussen bron en bestemming en kunnen contextregels bevatten afhankelijk van de waarde van Aantal contextregels in het verschilformaat (zie de paragraaf met de naam “Opmaak”).

Number verschillen

Het actuele aantal gevonden verschillen, niet brokken. Een brok kan één of meer verschillen bevatten wanneer de reeks van veranderde regels en de contextregels van elke twee of meer wijzigingen elkaar overlappen.

Het verschilvenster navigeren

Met Kompare is het mogelijk om snel door de verschillen te navigeren op bestand-niveau en door de bestandverschillen bij het vergelijken van een mappenstructuren.

Een verschil selecteren

Een verschil kan u selecteren door:

Als een verschil is geselecteerd dan is het in focus en wordt het in een lichtere kleur getoond dan de niet geselecteerde verschillen.

Verschillen doorkruisen

Als een vergelijking veel verschillen vindt dan is de beste manier van recenseren het doorkruisen van de verschillen op een logische volgorde, meestal van boven naar onder.

Standaard selecteert Kompare in een vergelijking de eerst gevonden verschil. Door het selecteren van VerschilVolgend verschil (Ctrl+Omlaag) brengt u het verschil volgend op de geselecteerde in focus. Voor het selecteren van het verschil voor de huidige verschil selecteert u VerschilVorig verschil (Ctrl+Omhoog).

Op deze manier is het mogelijk om de verschillen op een ordelijke manier te doorkruisen, de verschillen na recensie wel of niet toe te passen.

Omschakelen tussen bestanden

Als u een vergelijking op map-niveau uitvoert, dan kunnen er veel bestanden met verschillen worden gevonden. Een complete lijst van de vergeleken bestanden waarbij verschillen zijn gevonden kunt u vinden in de Brond en doel mappen, en Bron en doel bestanden panelen. Maar, van maar één vergelijking tegelijk laat Kompare de verschillen tussen bron en doel zien.

Om in dat scenario te wisselen tussen documenten zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

  • Selecteer het Bron en doel mappen paneel om de in de Bron en doel bestanden paneel gevonden verschillen te tonen, selecteer vervolgens een bestand.

  • Selecteer VerschilVorig bestand (Ctrl+PgUp) of VerschilVolgend bestand (Ctrl+PgDown) om de vorige of volgende bestand met een gevonden verschil gevonden in het Bron en doel bestanden paneel te tonen.