Hoofdstuk 4. Overzicht van de opdrachten

Menu-items

Het menu Bestand

BestandOpen Diff... (Ctrl+O)

Toont het dialoog Openen.

BestandBestanden vergelijken... (Ctrl+C)

Toont het dialoog Bestanden of mappen vergelijken.

BestandInvoegen van diff in URL-adres... (Ctrl+B)

Toont het dialoog Bestand/map mengen met diff uitvoer.

BestandOpslaan (Ctrl+S)

Schrijft de toegepaste verschillen naar de geselecteerde bron en/of doel bestand.

BestandAlles opslaan

Schrijft de toegepaste verschillen naar alle bron en/of doel bestanden.

BestandDiff opslaan...

Toont het dialoog Diff-opties voor het instellen van het diff formaat en opties.

BestandDiff verversen (F5)

Werkt de verschillen bij met de originele paden. Nuttig als u enige wijzigingen hebt toegepast en ze hebt opgeslagen en wilt zien wat er nog over is.

BestandBron en bestemming omwisselen

Wisselt bron en doel.

BestandStatistieken tonen

Toont het dialoog Statistieken tonen.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit Kompare af.

Het menu Verschil

VerschilAlle toepassingen ongedaan maken (Ctrl+U)

Maak alle eerder toegepaste verschillen tussen bron en doel ongedaan.

VerschilToegepast verschil ongedaan maken (Backspace)

Maakt een toegepast geselecteerd verschil ongedaan.

VerschilVerschil toepassen (Spatie)

Past een geselecteerd verschil toe.

VerschilAlles toepassen (Ctrl+A)

Past alle verschillen tussen bron en doel toe.

VerschilVorig bestand (Ctrl+PgUp)

Gaat terug naar het vorige bestand met verschillen en toont die in het hoofdvenster.

VerschilVolgend bestand (Ctrl+PgDown)

Gaat terug naar het volgende bestand met verschillen en toont die in het hoofdvenster.

VerschilVorig verschil (Ctrl+Up)

Gaat terug naar het vorige verschil,

VerschilVolgend verschil (Ctrl+Down)

Gaat verder naar het volgende verschil,

De menu's Instellingen en Help

Kompare heeft de standaard KDE-menu-items Instellingen en Help, lees voor meer informatie de secties over het Menu Instellingen en Help Menu van KDE Fundamentals.