Werken met Diff-bestanden

Diff-bestanden bevatten alleen de gemaakte wijzigingen tussen bestanden of een set bestanden binnen een mappenstructuur en kunnen al dan niet een aantal contextregels voor en na wijzigingen in regels bevatten. De som van een wijziging in een regel en zijn contextregels wordt een brok (hunk) genoemd. Een diff-bestand kan daarom meerdere brokken bevatten uit één of meer bestanden. Wanneer de contextregels van twee of meer brokken overlappen, dan worden zij als een enkel brok (hunk) beschouwd. Diff-bestanden kunnen worden gebruikt om:

  • Pas de wijzigingen die de brokken (hunks) bevatten toe op een origineel bestand.

  • Pas de wijzigingen die de brokken (hunks) bevatten toe op een bestand of een set originele bestanden in een mappensysteem.

  • Gewijzigd voor toepassing op een origineel bestand of verzameling originele bestanden in mappenstructuur.

Een Diff creëren

Om een diff-bestand te creëren, moet er eerst een vergelijking in Kompare te zien zijn. Als dit het geval is, selecteer dan BestandDiff opslaan... . Dit zal het dialoog Diff-opties openen (zie de paragraaf met de naam “Diff-instellingen” voor meer informatie over diff formaten en opties). Na het instellen van deze opties, klikt u op de knop Opslaan en slaat de diff op in een bestand met de extensie .diff.

Een Diff tonen

Het is mogelijk om de inhoud van een diff-bestand te bekijken in Kompare door het openen van het diff-bestand via BestandOpen Diff....

Bij het bekijken van een diff-bestand ziet u alleen de verschil-brokken tussen de bron en doel bestanden, vergeet niet dat u alleen de brokken ziet, de niet gewijzigde regels ziet u niet. In sommige gevallen gebeurt het dat er een diff-bestand met 0 regels context is gecreëerd. In dat geval krijgt u alleen de gewijzigde regels te zien.

Als een diff-bestand brokken uit meerdere bestanden heeft, dan laat Kompare de brokken uit elk bestand apart zien en kunt u tussen de bestanden heen en weer schakelen alsof het echte bestanden zijn ofschoon deze informatie uitsluitend uit de inhoud van het diff-bestand komt.

De verschillen uit een Diff-bestand toepassen

Tijdens het bekijken van verschillen in een diff-bestand is het mogelijk om de verschillen toe te passen net zoals u zou doen bij een vergelijking tussen bron en doelbestanden (zie de paragraaf met de naam “Verschillen samenvoegen”).

Vergelijken van een URL met een diff

In het geval dat een diff-bestand is geleverd, is het mogelijk de brokken in het diff-bestand te vergelijken met een bestand of map. Om dit te doen selecteert u BestandInvoegen van diff in URL-adres.... Voer vervolgens de paden van de Bestand/Map en Diff opties in.

Tijdens het bekijken van verschillen tussen een bronbestand en een diff-bestand, is het mogelijk om het verschil op dezelfde manier toe te passen als bij het vergelijken van een bron en doel-bestanden (zie de paragraaf met de naam “Verschillen samenvoegen”).