Verschillen samenvoegen

Kompare maakt de taak van het toepassen en ongedaan maken van verschillen net zo simpel als wijzen en klikken. U kunt meerdere keren toepas en ongedaan maak operaties toepassen zolang alle uitgevoerde operaties nog in het geheugen zijn en nog niet naar de harde schijf weggeschreven.

Een verschil toepassen

Om een verschil toe te passen, klikt u op het gemarkeerde verschil, en selecteer vervolgens VerschilVerschil toepassen (Spatie).

Een toegepaste verschil ongedaan maken

Om een toegepaste verschil ongedaan te maken, klikt u op de eerder toegepaste verschil en selecteer vervolgens VerschilToegepast verschil ongedaan maken (Backspace).

Alle verschillen toepassen

Na recenseren van de verschillen tussen de bestanden en het besluit dat ze allemaal acceptabel zijn, is het mogelijk om ze allemaal in een enkele bewerking toe te passen door te klikken op VerschilAlles toepassen (Ctrl+A).

Alle toegepaste verschillen ongedaan maken

Om alle toegepaste verschillen weer ongedaan te maken selecteert u VerschilAlle toepassingen ongedaan maken (Ctrl+U).

Wijzigingen opslaan

Nadat verschillen zijn toegepast kunnen ze opgeslagen worden door BestandOpslaan of BestandAlles opslaan te selecteren.

Toegepaste verschillen worden zowel in het bron als het doelbestand opgeslagen.