Hoofdstuk 3. Voorkeuren instellen

In Kompare is het voor gebruikers mogelijk om de voorkeur voor de diff-weergave in het hoofdvenster en het gedrag van het diff-programma in te stellen. Het dialoog Voorkeuren is toegankelijk door het selecteren InstellingenKompare instellen....

Om de voorkeur voor de weergave in te stellen, selecteert u het menu-item Weergave (zie de paragraaf met de naam “Weergave-instellingen”).

Om de voorkeur voor het diff-programma in te stellen, selecteert u het menu-item Diff (zie de paragraaf met de naam “Diff-instellingen”).

Weergave-instellingen

De pagina Weergave in het dialoog Voorkeuren toont de formulieren Uiterlijk en Lettertypen.

Uiterlijk

Het formulier over het Uiterlijk geeft controle over de gebruikte Kleuren om verschillen in het hoofdvenster aan te duiden, het gedrag van het Muiswiel bij het omhoog en omlaag joggen en hoe de omzetting van Tabs naar spaties is ingesteld.

Instellingen voor weergave in Kompare

Kleuren

Om de ingestelde kleuren voor het tonen van de verschillen aan te passen, klikt u op de gekleurde knop om het dialoog Kleur selecteren te openen om de volgende statussen aan te passen:

Kleur voor verwijderen:

Regels die zijn verwijderd, niet bestaand, tussen bron en doel.

Kleur voor veranderingen:

Regels die zijn verandert, gewijzigd, tussen bron en doel.

Kleur voor toevoegen:

Regels die zijn toegevoegd tussen bron en doel.

Kleur voor toegepast:

Elk van de bovengenoemde statussen waar het verschil is toegepast tussen bron en doel.

Muiswiel

Aantal regels:

Sprong van aantal regels voorwaarts of achterwaarts bij het draaien van de muiswiel.

Tabs naar spaties veranderen

Aantal spaties waarin een tab teken moet worden omgezet

Zet elk tab karakter om naar een aantal spaties.

Lettertypen

Instellingen van Kompare voor lettertypen

Stel hier het lettertype en grootte in voor het tonen van de verschillen.