Het handboek van KMyMoney

voor KMyMoney versie 5.0

Michael T. Edwardes

Thomas Baumgart

Ace Jones

Tony Bloomfield

Robert Wadley

Darin Strait

Roger Lum

Jack H. Ostroff

Dawid Wróbel

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler: Ronald Stroethoff
herziening 5.0.0 (2018-01-13)

KMyMoney, de persoonlijke financieelbeheerder door KDE.

Dit handboek beschrijft KMyMoney versie 5.0.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Wat is KMyMoney?
Wat is KMyMoney niet
2. Wat is er nieuw in deze uitgave
Reparatie van bugs en verbeteringen in functionaliteit
Zaken die zijn bijgewerkt in dit handboek
3. Het beste ervan maken met KMyMoney
Eenvoudige boekhouding
De rekeningen definiëren (persoonlijke records)
De rekeningen definiëren (zakelijke records)
Uw financiën laten samenvallen met KMyMoney
Rekeningen
Instituten
Categorieën
Subcategorieën
Tags
Begunstigden
Periodieke transacties
Bruikbare tips
4. KMyMoney voor de eerste keer gebruiken
KMyMoney voor de eerste keer uitvoeren
Het hoofdvenster
Een nieuw bestand aanmaken
Accounts aanmaken
Periodieke transacties
Categorieën
Tags
Begunstigden
Quicken Interchange Format (QIF) Importeren
Zoeken naar transacties
Transactiecontrole
Maakt reservekopie
KMyMoney starten
Hoe u KMyMoney naar een nieuwe computer kan verplaatsen
Uw data verplaatsen
Uw instellingen verplaatsen
Contact maken met de ontwikkelaars / Bugs (programmafouten) melden
Contact maken met de ontwikkelaars
Bugs (programmafouten) melden
5. Instituten
Opties voor instituut
Nieuw instituut
Rekeningopties
6. Rekeningen
De weergave van rekeningen
Een rekening aanmaken
De naam van het instituut (bank)
Rekening
Creditcardrekening
Investeringsrekening
Leningrekeningen
Moeder rekening
De details van de rekening herzien en opslaan
Rekeningen openen / bekijken
Rekeninginformatie bewerken
Rekeningen verwijderen
7. Categorieën
Een categorie aanmaken
Een categorie bewerken
Ondersteuning van BTW
Een categorie verwijderen
Grootboek openen voor een categorie
8. Tags
Lijst met tags
Een tag toevoegen
Een tag hernoemen
Een tag verwijderen
Transacties voorzien van tags en details van tags
Transacties voorzien van tags
Details van tags
9. Begunstigden
Debiteurenlijst
Een debiteur of betaler toevoegen
Een debiteur of betaler hernoemen
Een debiteur of betaler verwijderen
Extra debiteurendetails
Persoonlijke informatie
Instellingen voor transacties vergelijken
Transactiegeschiedenis bekijken
10. Periodieke transacties
Inleiding
Typen periodieke transacties
Bijschrijving
Rekeningen/opnamen
Overboeking
Leningen
Het periodieke transactie venster
De dialoog voor nieuwe periodieke transacties
De naam van de Periodieke transactie, frequentie en betalingsinformatie.
De sectie opties voor periodieke transacties wijzigen
Periodieke transacties wijzigen
Periodieke transacties verwijderen
Periodieke transacties dupliceren
Periodieke transacties invoeren
Handmatig periodieke transacties invoeren
De ingevoerde transactie bevestigen
KMyMoney deze periodieke transactie in het kasboek laten opslaan
11. Grootboeken
De grootboekweergave
Het filtergebied
De transactielijst
Het transactieformulier
Transacties invoeren
Het transactieformulier gebruiken
De velden van een transactie
Transacties direct invoeren in de lijst
Het bewerken beginnen
Transacties splitsen
Transacties bewerken
Transacties verwijderen
Identieke transacties
De status van een transactie begrijpen
Transactie-instellingen wijzigen
Andere functionaliteit
12. Investeringen
Investeringen in KMyMoney
Investeringen
Basis valuta
Investeringsrekening
Depotrekeningen
Een investeringsrekening aanmaken
Investeringen aan uw rekening toevoegen
Nieuwe investeringassistent
Een waardepapier gebruiken in meer dan een investeringsrekening
Een investering bewerken
Investeringtransacties
Activiteit
Veiligheid
Account
Aandelen, prijs, & totale hoeveelheid
Kosten
Rente
Werken met buitenlandse investeringen
Koersen bijwerken
Handmatig koersen bijwerken
Online Koersen
Niet geïmplementeerde functies
13. Valuta's
Basis valuta
Een nieuwe valuta toevoegen
Rekeninginstellingen
Transacties invoeren met verschillende valuta
Wisselkoers voor valuta
Handmatig ingevoerde prijzen
Online bijwerken van valuta
14. Transactie-controle
Wat is transactiecontrole?
De saldo-controle-assistent
Bankafschrift-details
Rente
Transacties klaren
Transactie-controle afronden
15. Rapporten
Beschikbare rapporten
Inkomsten en Uitgaven
Netto vermogen
Transacties
Cashflow
Investeringen
Belastingen
Budgettering
Prognose
Informatie
Grafieken
Favoriete rapporten
Rapporten configureren
Met rapporten werken
Rapporten configureren
Werken met aangepaste rapporten
Rapportage Tab
Rijen/kolommen tabblad
Grafiek Tabblad
Andere tabbladen
Grafieken & Kaarten
Als een grafiek tonen
Beschikbare grafieksoorten
16. Importeren en exporteren
GnuCash-importeerprogramma
GnuCash-bestanden
Overeenkomsten, verschillen en terminologie
Importopties selecteren
Importrapport
QIF importeren
QIF-formaat beschouwd als schadelijk
Hoe een QIF-bestand importeren
Een QIF-profiel instellen
Transactie vergelijking
Een importfilter schrijven
Speciale KMyMoney QIF-extensies
QIF exporteren
OFX-plug-in voor importeren
De plug-in ophalen
Wat is OFX
Een OFX-bestand importeren
Investeringen importeren
Webverbinding
Direct verbinden
Een OFX-bestand exporteren
CSV plug-in voor importeren
Redenen om CSV-bestanden te importeren
De plug-in ophalen
Importeren van een CSV-bestand
CSV-exportprogramma
Woob-importeerprogramma
Wat is Woob?
Woob installeren
Importerenplug-ins schrijven
17. Leningen
Leningen begrijpen
Voorbeeld
Een nieuwe lening aanmaken
Extra aflossingen op de hoofdsom bij leningen
18. Budgetten
Wat is een budget?
Uw budgetten
Bekijken, aanmaken, hernoemen en verwijderen van budgetten
Rekeninglijst
Toewijzingen
Bijwerken en terugdraaien
Budgetrapporten
19. Prognose
Wat is een Prognose?
Prognose bekijken
Tabblad Samenvatting
Tabblad Details
Het tabblad Gevorderd
Tabblad Budget prognose
Grafiek Tabblad
20. KMyMoney-instellingen
Algemeen
Tabblad Globaal
Tabblad Weergaven
Tabblad Filter
Hoofdpagina
Sectie met weergave van de hoofdpagina
Paginaschaling van Start-/Samenvatting
Weergave van rekeninginformatie
Ledger
Weergavetabblad
Sorteren tabblad
Tabblad gegevens invoer
Tabblad Importeren
Periodieke Transacties
Opstartopties
Verwerkingsdagen
Online koersen
Kleuren
Lettertypen
Pictogrammen
Plug-ins
Plug-in voor afdrukken van cheques
KBanking
21. Transacties doorzoeken
Algemeen
Zoekcriteria
Tekst
Rekening
Datum
Hoeveelheid
Categorie
Begunstigde
Details
Zoekresultaten
22. Bestandsformaten
Platte-tekstbestand
GZIP-gecomprimeerd bestand
GPG-versleuteld bestand
GPG-sleutels
Instellen van de sleutels in KMyMoney
De herstelsleutel van KMyMoney
Anoniem bestand
23. Database
Gebruik van relationele databases
Inleiding
Voorbereiding
Administratie
Een database aanmaken
Toegang tot uw gegevens
Handmatig aanmaken van een database
Versleuteling
24. Vragen en antwoorden
25. Referentie
Menu's
Menu Bestand
Menu Bewerken
Menu Beeld
Menu Instituten
Menu Rekening
Menu Categorie
Menu Transactie
Menu Hulpmiddelen
Menu's Instellingen en Help
Widgets
Widget voor invoer van een datum
Invoer van een waarde
Debiteur/crediteur invoeren
Invoer van categorie/rekening
26. Dankbetuigingen
Actieve ontwikkelaars
Speciale dank aan
Inactieve ontwikkelaars en bijdragers aan vorige versies