Het handboek van Kaffeine

Jürgen Kofler

Christophe Thommeret

Mauro Carvalho Chehab

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Kaffeine 2.0.17 (2019-05-01)

Kaffeine is een mediaspeler door KDE.