Opnameplanning

Om de programma's te zien die gepland zijn om opgenomen te worden, open het item Television uit de menubalk en selecteer de optie Opnameplanning:

Opnameplanning

Door te drukken op de knop Nieuw, is het mogelijk om direct een tijd en duur voor een op te nemen programma te definiëren. In dat geval zal het niet de EPG-definities gebruiken.

Door een bestaand programma te selecteren en te drukken op de knop Bewerken kunt u de begintijd en duur van de opnamen wijzigen. U kunt het ook programmeren om wekelijks of dagelijks te worden opgenomen.

Door een bestaand programma te selecteren en te drukken op de knop Verwijderen, zal het programma verwijderd worden uit de opnameplanning.