Het menu Instellingen

Om het gebruik van Kaffeine te vereenvoudigen bevat dit menu slechts twee menu-items:

InstellingenSneltoetsen instellen...

Stelt u in staat om sneltoetsen in en uit te schakelen en deze te wijzigen. Voor meer informatie, zie de sectie genaamd Sneltoetsen gebruiken en aanpassen.

InstellingenKaffeine instellen...

Opent het configuratiepaneel.