Hoofdstuk 4. Copyright en licentie

Programma copyright 2007-2018, de auteurs van Kaffeine.

Documentatie copyright 2003-2005, Jürgen Kofler , Christophe Thommeret , Mauro Carvalho Chehab

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.