Het menu Afspelen

AfspelenVorige (PgUp)

Als u twee of meer stromen in een sessie afspeelt, zal de vorige geselecteerd worden.

AfspelenSpelen/Pauzeren (Space)

en pictogrammen. Met een keuzevakje voor afspelen van een stream of pauzeren wat u aan het bekijken bent. Op een televisiestream zal het doorgaan met opnemen, dit staat bekend als verschuiven in tijd.

AfspelenStoppen (Backspace)

Stop een stream die u aan het bekijken bent.

AfspelenVolgende (PgDn)

Als u twee streams of meer afspeelt in één sessie en u bent de vorige aan het bekijken, zal de volgende geselecteerd worden.

AfspelenModus volledig scherm/Modus volledig scherm verlaten (F)

en pictogrammen. Schakel om naar modus volledig scherm.

AfspelenModus minimaal/Modus minimaal verlaten (.)

en pictogrammen. Schakel naar de minimale modus. Een GUI-modus in een venster, waar we alleen een contextueel menu en sneltoetsen.

AfspelenOndertiteling

Biedt een afrollijst met opties gerelateerd aan de ondertitelingsstream(s).

AfspelenOndertitelinguit/Naam-van-ondertiteling

Selecteer de beschikbare ondertiteling uit deze afrollijst. Deze ondertitelingskanalen zullen variëren afhankelijk van de inhoud van de bronstream.

AfspelenOndertitelingOndertitelingsbestand toevoegen

Deze optie is voor een lokaal ondertitelingsbestand toevoegen via een bestandendialoog.

AfspelenAudio

Biedt een afrollijst met opties gerelateerd aan de audiostream(s).

AfspelenGeluidGeluidsapparaat

Biedt een afrollijst die de beschikbare geluidsapparaten toont. Alleen beschikbaar als meer dan één geluidsapparaat is gedetecteerd toen Kaffeine is gestart.

AfspelenAudioVolume verhogen

Verhoog het geluidsvolume. Het volume kan ook verhoogd worden door de muis te positioneren boven het mediaspelergebied en het muiswiel omhoog te rollen.

AfspelenAudioVolume verlagen

Verlaag het geluidsvolume. Het volume kan ook verlaagd worden door de muis te positioneren boven het mediaspelergebied en het muiswiel omlaag te rollen.

AfspelenAudioVolume dempen

en pictogrammen. Zet het geluidsvolume op nul en keer terug naar het oorspronkelijke.

AfspelenVideo

Biedt een afrollijst met opties gerelateerd aan de videostream(s).

AfspelenVideoDeinterlace

Biedt een afrollijst met beschikbare de-interlacing algoritmen. Is het proces van conversie van interlaced video, zoals algemene analoge televisiesignalen en meer. Zie Wikipedia article voor meer details.

AfspelenVideoBeeldverhouding

Biedt een afrollijst met beschikbare beeldverhoudingen, meer een optie Automatisch. De beeldverhouding van een afbeelding beschrijft de verhouding tussen zijn breedte en hoogte.

AfspelenVideoVideoafmeting

Biedt een afrollijst met beschikbare videoafmetingen. Wijzig de grootte van de afbeelding met een percentage, meer opties Automatisch en Oorspronkelijke afmeting.

AfspelenNaar positie springen (Ctrl+J)

Biedt een draaischakelaar voor instellen van het gewenste tijdstip waarnaar u wilt gaan; met uren, minuten en seconden.

AfspelenOverslaan

Biedt een afrollijst met vier voorgedefinieerde tijdstippen. Met de volgende opties:

AfspelenOverslaan60s achteruit overslaan (Shift+Left)

Gaat 60 seconden terug.

AfspelenOverslaan15s achteruit overslaan (Left)

Gaat 15 seconden terug.

AfspelenOverslaan15s vooruit overslaan (Right)

Het gaat 15 seconden vooruit.

AfspelenOverslaan60s vooruit overslaan (Shift+Right)

Het gaat 60 seconden vooruit.

AfspelenDVD-menu

Start met het originele DVD grafische menu. Dat kan bekeken worden met de cursortoetsen en de muis. Zie het Wikipedia artikel voor meer details.

AfspelenTitel

De inhoud van de DVD is opgedeeld in titels om gemakkelijk te navigeren. Vanaf hier kunt u er direct naar toe.

AfspelenHoofdstuk

De inhoud van de DVD is opgedeeld in hoofdstukken om gemakkelijk te navigeren. Vanaf hier kunt u er direct naar toe.

AfspelenHoek

Een variant van de hoofdstukken: het is mogelijk dat er verschillende versies zijn ingevoegd (genaamd hoeken) van bepaalde scènes. Vanaf hier kunt u er direct heen.