Het menu Afspeellijst

AfspeellijstHerhalen

Een keuzevakje om het/de bestand(en) herhaald af te spelen die in de afspeellijst zitten.

AfspeellijstWillekeurig

Een keuzevakje om de bestanden willekeurig af te spelen die in de afspeellijst zitten totdat ze allemaal zijn afgespeeld.

AfspeellijstWissen

Alle items in de afspeellijst wissen.

AfspeellijstNieuw

Maakt een nieuwe afspeellijst aan.

AfspeellijstHernoemen

De huidige afspeellijst hernoemen.

AfspeellijstVerwijderen

De huidige afspeellijst verwijderen.

AfspeellijstOpslaan (Ctrl+S)

De huidige afspeellijst opslaan.

AfspeellijstOpslaan als... (Ctrl+Shift+S)

De huidige afspeellijst opslaan met een nieuwe naam.