Hoofdstuk 9. Overzicht van de opdrachten

Het hoofdvenster van Tellico

Alle functies in het menu worden hieronder beschreven. Wanneer voor een bepaalde functie een sneltoets beschikbaar is, zal de standaard sneltoets vermeld worden.

Het menu Bestand

BestandNieuw

Deze opdracht maakt een nieuwe verzameling. Tellico ondersteunt 12 standaard typen verzamelingen naast een lege gebruikergedefinieerde aangepaste verzameling.

BestandOpenen... (Ctrl+O)

Dit commando opent een Tellico-bestand.

BestandRecent geopend

Deze opdracht opene een bestand uit een submenu die een lijst met recent geopende bestanden bevat.

BestandOpslaan (Ctrl+S)

Deze opdracht slaat de verzameling op. Als het bestand geen titel heeft dan is Opslaan... gelijk aan Opslaan als. Het is alleen ingeschakeld wanneer de verzameling is gewijzigd.

BestandOpslaan als... (Ctrl+Shift+S)

Dit commando slaat de verzameling in een nieuw bestand op.

BestandAfdrukken... (Ctrl+P)

Deze opdracht drukt de verzameling af. Afdrukopties kunnen ingesteld worden in de Instellingendialoog.

BestandImporteren

Deze opdracht importeert gegevens uit een ander bestand. Tellico kan gegevens importeren uit een aantal andere formaten.

BestandExporteren

Deze opdracht exporteert gegevens naar een ander formaat Tellico kan gegevens exporteren naar een aantal andere formaten.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Deze opdracht sluit het venster van Tellico. Als de verzameling niet opgeslagen wijzigingen bevat zult u worden gevraagd om ze op te slaan alvorens door te gaan.

Het menu Bewerken

BewerkenOngedaan maken (Ctrl+Z)

Deze opdracht maakt de vorige actie ongedaan. Niet alle acties worden door Ongedaan maken ondersteund.

BewerkenOpnieuw (Ctrl+Shift+Z)

Deze opdracht draait de vorige Ongedaan maken weer terug.

BewerkenKnippen (Ctrl+X)

Deze opdracht verwijdert de geselecteerde tekst, indien aanwezig, en plaats een kopie van de verwijderde tekst in het klembord.

BewerkenKopiëren (Ctrl+C)

Deze opdracht kopieert de geselecteerde tekst, indien aanwezig, naar het klembord.

BewerkenPlakken (Ctrl+V)

Deze opdracht plakt de tekst in het klembord, indien aanwezig, naar de editor op de positie van de cursor.

BewerkenAlles selecteren (Ctrl+A)

Deze opdracht selecteert alle items in de verzameling, in de Kolomweergave.

BewerkenSelecteren ongedaan maken (Ctrl+Shift+A)

Deze opdracht maakt de selectie van alle items in de verzameling ongedaan

BewerkenZoeken in het internet... (Ctrl+I)

Deze opdracht opent de Internet zoekdialoog om te zoeken naar items uit verschillende internetsites en ze te importeren, inclusief Amazon.com.

BewerkenUitgebreid filter... (Ctrl+J)

Deze opdracht opent de uitgebreide filterdialoog.

Het menu Verzameling

VerzamelingNieuw item (Ctrl+N)

Deze opdracht opent de Itembewerker om een nieuw item te bewerken.

VerzamelingItem bewerken (Ctrl+E)

Deze opdracht opent de Itembewerker om de geselecteerde items te bewerken.

VerzamelingItem dupliceren (Ctrl+Y)

Deze opdracht kopieert of dupliceert de geselecteerde items als nieuwe items in de verzameling.

VerzamelingItem verwijderen (Ctrl+D)

Deze opdracht verwijdert de geselecteerde items.

VerzamelingItems samenvoegen

Deze opdracht voegt de geselecteerde items samen.

VerzamelingItem bijwerken

Dit menu bevat een lijst met alle beschikbare gegevensbronnen en kan gebruikt worden om automatisch de bron af te vragen en de geselecteerde items bij te werken.

CollectieCheck-out

Deze opdracht opent een dialoogvak voor lenen van de geselecteerde items..

CollectionCheck-in

Deze opdracht checkt elk van de geselecteerde items in die nu geleend zijn.

CollectieCollectie hernoemen (Ctrl+R)

Deze opdracht opent een dialoogvak voor hernoemen van de collectie

CollectieCollectievelden... (Ctrl+U)

Deze opdracht opent de Dialoog voor Collectievelden.

CollectieRapporten genereren...

Deze opdracht opent de Rapportdialoog voor het genereren van rapporten over de collectie.

VerzamelingBibliografieNaar bibliografie converteren

Deze opdracht converteert een boekenverzameling naar een bibliografie door bepaalde velden noodzakelijk voor exporteren naar Bibtex en deze is alleen ingeschakeld wanneer een boekenverzameling is geopend.

VerzamelingBibliografieMacro's voor tekenreeksen...

Deze opdracht opent een dialoogvak voor bewerken van de Bibtex tekenreeksmacro's in de verzameling. Het is alleen ingeschakeld wanneer een bibliografie wordt bewerkt.

VerzamelingBibliografieOp dubbele sleutelwoorden controleren

Deze opdracht controleert op duplicaten van Bibtex-sleutels en kan de verzameling filteren om de items met dubbele sleutels te tonen.

VerzamelingBibliografieBibtex naar klembord kopiëren

Deze opdracht kopieert een Bibtex citatie naar het klembord zodat het in een LaTeX-document kan worden geplakt.

VerzamelingBibliografieItem in Lyx citeren

Deze opdracht stuurt een citaat voor de geselecteerde items naar de zogenaamde lyxpipe voor gebruik in LyX, Kile of een andere LaTeX toepassing. Het is alleen ingeschakeld bij bewerken van een bibliografie.

De menu's Instellingen en Help

Naast de standaard KDE-menu's Instellingen en Help zoals beschreven in het hoofdstuk Menu van de documentatie in KDE Fundamentals heeft Tellico specifieke menu-items van het programma:

InstellingenGroepsweergave tonen

Dit commando schakelt het tonen van de Groepsweergave om.

InstellingenItembewerker tonen

Dit commando schakelt het tonen van de Itembewerker om.

InstellingenSelectie van groepen

Deze opdracht wijzigt het veld gebruikt voor het groeperen van de items in de collectie.