Gegevens importeren

Tellico biedt drie verschillende acties bij importeren van gegevens. Huidige verzameling vervangen zal de huidige verzameling sluiten en een nieuwe aanmaken met de gegevens uit het geïmporteerde bestand. In huidige verzameling achtervoegen vertelt Tellico om alle items in de geïmporteerde verzameling toe te voegen aan de huidige en om elke veld dat nu nog niet bestaat toe te voegen. De actie Verzameling samenvoegen is hetzelfde als achtervoegen, behalve dat elk geïmporteerd item vergeleken wordt met de huidige en alle identieke items worden overgeslagen. Tellico probeert overeenkomstige items te identificeren die niet volledig identiek zijn door belangrijke velden te vergelijken en dan de items samen te voegen. Muziekverzamelingen, bijvoorbeeld, vergelijken de artiest en het album en de tracks zouden gemengd worden bij overeenkomende items. Het importprogramma voor geluidsbestanden is in staat om op de juiste manier de listen met track te bouwen door items samen te voegen.

Gegevens importeren uit andere software

Tellico kan gegevens direct importeren uit een variëteit van andere programma's voor beheer van verzamelingen, inclusief GCstar, Alexandria, Delicious Library, Collectorz, Ant Movie Catalog, Referencer en Griffith.

Andere gegevensformaten importeren

Tellico kan gegevens importeren uit een variëteit van andere bestandsformaten, inclusief CSV, bibtex, audio discs en bestanden, MODS, PDF en RIS.

Gegevens in Tellico importeren

Andere gegevensbestanden van Tellico kunnen direct geïmporteerd worden. Vervanging van de huidige verzameling door een Tellico-bestand te importeren, is hetzelfde als het bestand zelf openen. De waarde van het importeren van Tellico-gegevens is primair om iets toe te voegen of twee verzamelingen samen te voegen.

CSV-gegevens worden geïmporteerd

Komma-gescheiden waarden (CSV) invoeren is een algemene manier om gegevens in tabelvorm te im- en exporteren. Elke veldwaarde is gescheiden door een komma, met één item per regel. De veldtitels kunnen meegenomen worden in de eerste regel. Het importprogramma is niet beperkt tot het gebruiken van een komma als scheidingsteken. Elk teken of tekenreeks kan worden gebruikt.

De importdialoog voor een CVS

Selecteer eerst het type verzameling dat u wilt importeren. Als u aan het achter- of samenvoegen bent in uw open verzameling, is het type beperkt tot uw huidige type verzameling. Als de eerst regel van het CSV-bestand de veldtitels bevat, klik dan op het keuzevakje en het importprogramma zal automatisch de titels vergelijken tegen de velden in de huidige verzameling. Als een veldtitel overeenkomt, zal de kop voor die kolom wijzigen om te tonen dat de kolom is toegekend aan dat veld. Als het bestand een scheidingsteken gebruikt anders dan een komma, ga dan na dat die optie overeenkomstig wordt gewijzigd.

Om voor Tellico het bestand op de juiste manier te importeren, moet het weten welkh veld overeenkomt met elke kolom. Als de kolom alleen een getal in de kop heeft, zal het gegeven in die kolom niet geïmporteerd worden. U zou velden aan elke kolom moeten toevoegen door een kolom te selecteren, ofwel door er in te klikken of het kolomnummer zelf te wijzigen, en daarna het veld selecteren om toe te kennen uit het afrolvak en te klikken op de knop Veld toekennen. Als u een nieuw veld aan de verzameling wilt toevoegen, opent het laatste item in het afrolvak de Velddialoog van de verzameling.

Om het compact te houden worden alleen de eerste vijf regels van het geïmporteerde CSV-bestand in de dialoog getoond. Alle regels in het bestand zullen echter geïmporteerd worden.

Gegevens van audio-cd's importeren

Tellico kan de service freedb.org gebruiken om informatie over een CD te gebruiken, inclusief de tracklijst. Afhankelijk van uw distributie, kunnen instellingen voor toegang tot de service ingesteld worden in het KDE Systeeminstellingen. De artiest, titel, genre, jaar en tracklijst worden allen toegevoegd.

Bovendien, als de schijf CD-tekst bevat, dan wordt die informatie gelezen en toegevoegd aan het geïmporteerde item.

Metagegevens van audiobestanden importeren

Tellico kan een map scannen en de tags voor gewone formaten van audiobestanden lezen, zoals mp3 en ogg. De songs worden ingevoerd in een muziekverzameling, waar elk item een album is. Als de songbestanden het tracknummer bevatten, dan wordt de naam van de song ingevoegd op de juiste plek in de tracklijst. De informatie over de artiest en het genre wordt ook toegevoegd aan het item. Als de tags van de song toelichtingen bevatten, dan worden deze in toelichtingsveld in het item toegevoegd, voorafgegaan door de bestandsnaam.

Als bovendien een map een bestand .directory bevat en de mapnaam komt overeen met een albumtitel, dan zal het item Icon in het desktop-bestand worden gebruikt als hoes-illustratie van het album.

Het importprogramma voor metagegevens van audiobestanden kan recursief een map scannen om alle audiobestanden in elke subfolder te scannen, hoewel symbolische koppelingen worden niet gevolgd. Tellico gebruikt de TagLib-bibliotheek voor het lezen van de metagegevens van audiobestanden en zo gegevens kan importeren uit elke bestandstype dat TagLib begrijpt.

Gegevens van Bibtex importeren

Bibtex is een bibliografieformaat gebruikt met het LaTeX document voorbereidingssysteem. Verschillende typen bibliografische referenties kunnen worden ingevoegd in het bestand. Tellico importeert bibtex bestanden als een Bibliografische verzameling.

Als het importprogramma voor bibtex velden in het bestand tegenkomt die niet in de standaard bibliografieverzameling zitten, worden ze toegevoegd als velden Eenvoudige tekst, met twee uitzonderingen. Als de veldwaarde meer dan 100 tekens bevat, wordt het een Paragraaf-veld. Als de veldwaarde een URL lijkt te bevatten of een bestandsreferentie, dan wordt een URL-veld aangemaakt. Tellico gebruikt een interne kopie van de btparse bibliotheek voor ontleden van de bibtex-bestanden.

Bibtexml is een XML representatie van bibtex-gegevens en de gegevens uit het geïmporteerde bibtexml-bestand wordt behandeld op dezelfde manier als bibtex-gegevens.

MODS-gegevens importeren

MODS is een formaat voor het representeren van verschillende typen verzamelingen van media. Tellico importeert op dit moment alleen boeken als een Bibliografische verzameling.

PDF-gegevens importeren

Als Tellico is gecompileerd met ondersteuning van exempi of poppler, kunnen metagegevens uit PDF-bestanden geïmporteerd worden. Metagegevens kunnen titel, auteur en gegevensinformatie bevatten, evenals bibliografische identifiers die dan gebruikt worden om andere informatie bij te werken.

RIS-gegevens importeren

Het RIS-formaat is een bibliografisch bestandsformaat gebruikt door EndNote, Reference-beheerder en anderen. Tellico importeert RIS-bestanden als een Bibliografische verzameling.

Online verzamelingen importeren

Tellico kan verbinden met en importeren uit websites die persoonlijke verzamelingen beheren.

BoardGameGeek-verzameling importeren

BoardGameGeek is een online hulpbron en gemeenschap voor bordspellen. Tellico kan de bordspellen importeren in een verzameling van een gebruiker, zolang de verzameling is ingesteld voor publieke toegang. De geïmporteerde verzameling kan beperkt zijn tot die items gemarkeerd als behorend bij een eigenaar.

Goodreads-verzameling importeren

Goodreads is een online sociaal netwerk voor lezers om boekverzamelingen te volgen. Tellico kan de lijst met boeken in een verzameling van een gebruiker importeren, gegeven dat ofwel de gebruikersnaam of gebruikers-ID is gegeven, zolang de verzameling is ingesteld als publiek toegankelijk.

LibraryThing-verzameling wordt geïmporteerd

LibraryThing is een online service om mensen te helpen hun boeken gemakkelijk te catalogiseren. Tellico kan de lijst met boeken in een verzameling voor gebruikers te importeren, geëxporteerd in JSON-formaat.

Lijsten met bestanden importeren

De beste manier om een Bestandencatalogus te maken is om de inhoud van een map te importeren. De map kan recursief doorzocht worden om alle gevonden bestanden erin toe te voegen. Dit importprogramma is het meest nuttig voor backuplijsten en mediacatalogussen, zoals CD of DVD lijsten. Bovendien kunnen afbeeldingvoorbeelden van de inhoud van bestanden gegenereerd worden, hoewel het enige tijd kan kosten om een groot aantal bestanden te lezen. De bestandsvoorbeelden zijn hetzelfde als die getoond in de KDE bestandenbeheerder.

XML-gegevens via XSLT importeren

Elk XML-bestand kan in Tellico geïmporteerd worden gegeven dat een XSL-stijlblad beschikbaar is om het bestand naar het Tellico formaat te converteren. Tellico laadt automatisch het stijlblad en voert de XSLT bewerking uit die nodig is om het bestand`te laden.