Verborgen configuratieopties

Tellico heeft enige extra configuratieopties die niet zichtbaar zijn in de Configuratiedialoog. Ze zijn niet belangrijk genoeg om de dialoog met meer instellingen te overvoeren, maar omdat ze opties representeren die verschillende gebruikers aanspreken, leest de toepassing ze uit het configuratiebestand.

De instellingen voor Tellico worden opgeslagen in een bestand in de hoofdmap van de gebruiker, namenlijk $KDEHOME/share/config/tellicorc. Binnen dat bestand worden instellingen in groepen gezet, die van in haakjes gezette namen zijn voorzien, zoals [General Options]. Om een insellting toe te voegen aan de groep General Options, zoek de regel in het instellingenbestand met die groepsnaam. Als deze niet aanwezig is, maak deze dan zelf door een regel met [General Options] toe te voegen. Daarna kan de instelling toegevoegd worden onder de groepsnaam.

[Algemene opties]

Deze instellingen kunnen geplaatst worden in de groe General Options.

Max Icon Size

De maximum grootte van de pictogrammen in de Pictogramweergave kan gewijzigd worden met deze instelling. De standaard waarde is 96. De grootte moet in de reeks 32 tot 512 liggen.

Voorbeeld

Max Icon Size=128

Icon Cache Size

Het maximum aantal pictogrammen gebufferd in geheugen kan gewijzigd worden met deze instelling. De standaard waarde is 1000.

Voorbeeld

Icon Cache Size=100

Voorbeeld

Max Icon Size=128

Image Cache Size

De maximum hoeveelheid geheugen in bytes gebruikt voor buffering van alle afbeeldingen kan gewijzigd worden met deze instelling. De standaard waarde is 67108864.

Voorbeeld

Image Cache Size=256000000

[Options - bibtex]

Deze instellingen zouden geplaatst kunnen worden in de groep Options - bibtex.

lyxpipe

Deze instelling is voor de locatie van de lyxpipe voor verzenden van bibliografische citaten. Het zou niet het achtervoegsel .in moeten bevatten.

Voorbeeld

lyxpipe=$HOME/.lyx/lyxpipe