Gegevens exporteren

Bij exporteren van de gegevens in de verzameling kunnen de waarden van de items geëxporteerd worden zoals ingevoerd of met de automatische formattering geleverd door Tellico. Bovendien kan het exporteren eveneens beperkt worden tot de nu geselecteerd items van de verzameling, waar de statusbalk het aantal geselecteerde items toont.

Tekstbestanden, zoaals Bibtex of CSV, kunnen de Unicode (UTF-8) codering van tekens gebruiken of de huidige instelling van het besturingssysteem.

Algemene export-opties

XML exporteren

Het bestandsformaat voor de gegevens van Tellico is een gezipt XML-bestand. Exporteren naar XML maakt eenvoudig het XML-bestand aan zonder zip te gebruiken. Afbeeldingen kunnen ingevoegd worden in he tXML-bestand als base64-encoded gegevens in een afbeeldingselement, maar dat doen kan erg grote tekstbestanden aanmaken.

Zip exporteren

Het standaard bestandsformaat voor Tellico is een gezipt bestand, met het XML-verzamelingsbestand en optioneel, alle afbeeldingen gerefereerd in de verzameling. Als de afbeeldingen in plaats daarvan opgeslagen zijn in de map van de toepassing, zal exporteren naar een zip-bestand een zelf-bevattend gegevensbestand aanmaken, die alle afbeeldingen in de verzameling bevat.

HTML exporteren

Het exporteren met HTML gebruikt de tellico2html.xsl stijlsheet. Afbeeldingen worden geëxporteerd naar een map met dezelfde naam als het geëxporteerde HTML-bestand met _files achtergevoegd.

Het standaard formaat is gelijk aan de afgedrukte uitvoer en biedt verschillende opties voor het wijzigen van de HTML. Veldkoppen kunnen afgedrukt worden boven iedere kolom, maar helaas laat KDE nog niet toe om de tabelkoppen te herhalen op elke pagina. De items kunnen eveneens gegroepeerd worden als in de Groepsweergave.

Bovendien kunnen individuele bestanden aangemaakt worden voor elk item in de verzameling, met koppelingen aangemaakt in het topniveau HTML bestand. De itembestanden zullen aangemaakt worden in dezelfde map als de afbeeldingen. De item HTML-bestanden zullen het huidige stylesheetsjabloon gebruiken, zoals getoond in de Itemweergave.

Export-opties bij HTML

CSV exporteren

Komma-gescheiden waarden (CSV) zijn een algemene manier om gegevens in tabelvorm te im- en exporteren. Elke veldwaarde is gescheiden door een komma, met één item per regel. De veldtitels kunnen als koppen meegenomen worden in de eerste regel. Elk teken of tekenreeks, anders dan een komma, kan worden gebruikt om velden te scheiden.

Export-opties bij CSV

Alexandria exporteren

Alexandria is een beheerder voor een boekverzameling voor de GNOME bureaubladomgeving. Tellico is in staat om een beperkte subset van boekverzamelingsvelden naar de standaard Alexandria gegevenslocatie te exporteren.

ONIX exporteren

ONIX is een XML formaat voor het representeren en communiceren van productinformatie uit de boekindustrie, primair voor boekverkopers. Tellico kan boekverzamelingen exporteren met een kleine subset van ONIX.

Bibtex exporteren

Bij exporteren naar Bibtex kunnen de veldwaarden escaped worden met haakjes of aanhalingstekens. Als tekenreeksmacro's worden gebruikt in de verzameling, dan kunnen ze optioneel geëxporteerd worden als macro's of geëxpandeerd. Voor URL-velden kan Tellico de veldwaarden omgeven met de \url{...} tag. Tenslotte kunnen items zonder citatiesleutel beter overgeslagen worden dan dat Tellico de sleutel automatisch genereert.

Opties voor Bibtex exporteren

GCstar exporteren

GCstar is een andere beheerder van een filmverzameling. Tellico is in staat om de meeste verzamelingtypen naar een GCstar gegevensbestand te exporteren.

XML via XSLT exporteren

Tenslotte is Tellico in staat om zijn interne XML-representatie van de verzamelinggegevens verwerken via een extern XSL stijlsheet voor exporteren. Dit type exporteren kan nuttig zijn voor het genereren van tekstrapporten of andere bestandstypes.