Hoofdstuk 6. Configuratie

De Configuratiadialoog bevat alle opties voor het wijzigen van iets in het standaard gedrag van Tellico.

Klikken op de knop Toepassen maakt dat de wijzigingen onmiddellijk effect hebben zonder de dialoog te sluiten, terwijl OK de wijzigingen toepast en de dialoog sluit. Annuleren sluit de dialoog, maar elke reeds gemaakte en toegepaste wijziging blijft. De knop Standaarden zet de opties terug op de huidige pagina van de dialoog naar hun standaard waarden, terwijl Help het KHelpCenter opent naar de relatieve sectie van het handboek voor Tellico.

Sommige minder belangrijke instellingen kunnen alleen worden gewijzigd door het configuratiebestand zelf te bewerken. Zie Verborgen opties.

Algemene opties

De dialoog Algemene opties

De Algemene opties besturen het algemene gedrag. Afbeeldingen kunnen ingevoegd worden in de gegevensbestanden of apart opgeslagen in de toepassingsmap van Tellico. Het kan ook het laatste gegevensbestand, dat open was, opnieuw openen op het moment dat Tellico wordt gestart. De dialoog Tip van de dag bevat behulpzame tips over het gebruik van Tellico en verschijnt bij het opstarten. U kunt enkele van de tips lezen en daarna de dialoog uitschakelen.

De Formatteringsopties besturen het niveau van automatische formattering dat Tellico doet. Zie bijvoorbeeld de Sectie veldformattering. Hoofdletters aanbrengen en formattering zijn aparte opties, omdat een veld hoofdletters moet hebben zonder de volgorde van de woorden te wijzigen, en vice-versa. Het automatisch aanbrengen van hoofdletters kan gewijzigd worden om bepaalde woorden te negeren. De automatische formattering omvat grammaticale elementen in titels, samen met voor- en achtervoegsels voor namen van personen. De waarden zijn ongevoelig voor hoofd- en kleine letters en zouden gescheiden moeten worden door een puntkomma.

De regels voor formattering volgen algemeen Engels gebruikt, welke niet kunnen werken voor andere talen. Lidwoorden worden aan het eind van de titel gevoegd met een komma. Namen van personen zijn geformatteerd zo dat de achternaam eerst komt, gevolgd door een komma, daarna de voornaam. Personele achtervoegsels, zoals Jr., worden bij de achternaam gehouden. Tussenvoegsels, zoals van, blijven in de achternaam, maar worden genegeerd wanneer de waarden gesorteerd worden.

John Q. von Public, III zou worden von Public, III, John Q. en Public zou worden gebruikt als sorteersleutel.

Alleen voorzetsel van één woord worden ondersteund. Als een naam bijvoorbeeld van der bevat, dan moeten beide van en der ingevoegd worden in de voorvoegsellijst van de achternaam. Artikelen die eindigen met een apostrof worden ook ondersteund in de sorteervolgorde.

Opmerking

De actuele waarden in de verzameling worden niet gewijzigd, alleen de zichtbare tekst gebruikt voor het interface. De opmaakopties kunnen heen terug worden gewijzigd zonder iets van de gegevens in de verzameling aan te tasten.