Afdrukopties

Tellico gebruikt een XSLT-sjabloon om HTML te maken en geeft dat over aan de afdrukservice van KDE. Alleen de velden zichtbaar in de Kolomweergave worden afgedrukt. Verder worden alleen de zichtbare items, als de verzameling gefilterd wordt, afgedrukt. Initieel wordt een waarschuwingsbericht getoond als filtering actief is.

De dialoog Afdrukopties

De Afdrukopties stellen u in staat om enige formattering te wijzigen bij het afdrukken van een verzameling. Als Titels en namen formatteren is geactiveerd, dan worden de velden automatisch geformatteerd bij afdrukken. Anders worden ze afgedrukt precies zoals ze zijn ingevoerd.

Het standaard stijlblad drukt de verzameling af met de veldwaarden in kolommen. Veldnamen afdrukken bestuurt of de veldtitel wordt afgedrukt bovenaan de kolom.

De items worden op de afdruk gesorteerd zoals ze in de Kolomweergave staan. Ook kunnen ze gegroepeerd worden zoals ze in de Groep Weergave staan.

Tenslotte, wanneer velden met afbeeldingen in de afdruk worden meegenomen, dan kunnen de afbeeldingen in grootte wijzigen, terwijl hun beeldverhouding wordt bewaard. De maximale breedte en hoogte van een afbeelding definieert de grootst mogelijke afmeting van de afbeelding, hoewel het nooit vergroot zal worden.