Velden bewerken

De Dialoog voor verzamelingvelden stelt u in staat om nieuwe velden aan uw verzameling toe te voegen, bestaande te wijzigen of al met al te verwijderen.

De Tellico Veldendialoog van verzameling

Lijst met velden

Links in de dialoog is de lijst met de huidige velden. gewijzigde velden worden getoond in vet cursief. De knoppen onderaan de lijst zullen een veld toevoegen of verwijderen en de pijlen kunnen gebruikt worden om hun volgorde te wijzigen. De volgorde van de velden in de lijst is belangrijk omdat de Itembewerker de volgorde gebruikt voor zijn indeling. Voor elke categorie zullen de velden ingedeeld worden van links naar rechts, volgens de van-boven-naar-onder volgorde van de velden in de lijst.

Veldeigenschappen

Een veld is gedefineerd door zijn titel, type, categorie, beschrijving en mogelijk een standaard waarde of enige toegestane waarden. De titel wordt overal gebruikt om naar het veld te refereren in het gebruikersinterface. De Itembewerker gebruikt het om te vragen om waarden. De Kolomweergave gebruikt het als een kolomkop. De verschillende typen velden worden uitgelegd in de sectie Veldtypen. De deschrijving wordt gebruikt als een tekstballon in de Itembewerker, misschien om een uitleg te geven over de inhoud van de velden. Bovendien wordt voor velden met afgeleide waarden, een waardesjabloon gebruikt om de waarde van het veld te formatteren. De standaard waarde wordt automatisch toegevoegd bij aanmaken van een nieuw item. De lijst met toegestane waarden voor Keuzevelden moet gescheiden worden door een puntkomma.

Nieuwe velden kunnen elk type zijn, maar het type van bestaande velden wijzigen is beperkt tot compatibele typen, zoals te zien in de onderstaande tabel:

Tabel 2.1. Toegestane wijzigingen van veldtypen

Huidige typeToegestane nieuwe type
Eenvoudige tekstEenvoudige tekst, Paragraaf, Aantal, URL, Tabel
ParagraafEenvoudige tekst, Paragraaf
KeuzeEenvoudige tekst, Paragraaf, Keuze, Aantal, URL, Tabel
KeuzevakjeEenvoudige tekst, Paragraaf, Keuzevakje, Aantal, URL, Tabel
CijfersEenvoudige tekst, Paragraaf, Aantal, URL, Tabel
URLEenvoudige tekst, Paragraaf, Aantal, URL, Tabel
DatumEenvoudige tekst, Datum
TabelEenvoudige tekst, Paragraaf, , Tabel
AfbeeldingAfbeelding
WaarderingKeuze, Waardering

Opmaak van veld

Tellico biedt enige mogelijkheden voor automatisch formatteren ven veldwaarden. de eenvoudiste is automatisch hoofdletters, die elk woord behalve de artikelen hoofdletters maakt. Formatteren van titels verplaatst bepaalde artikelen van het begin naar het eind van het veld, bijvoorbeeld, wijzigen van "The Return of the King" naar "Return of the King, The". De titel van artikelen zijn te configureren. Tenslotte probeert formatteren van namen de tekenreeks op te breken zodat de achternaam of familienaam van de persoon eerst wordt getoond. Voor- en achtervoegsels van namen zijn ook te configureren. Ook de speciale Mensengroep gebruikt alle velden met naam formatteren, zelfs als de globale instelling is uitgeschakeld.

Alle automatische formattering kan uitgeschakeld worden door de globale opties in de Configuratiedialoog te wijzigen. Globaal is hoofdletters maken een specifieke optie voor formattering, dus een titel kan be automatisch geformatteerd worden zonder naar hoofdletters te gaan. Niet alle veldtypen staan automatische formattering toe.

Tabel 2.2. Voorbeelden van opmaak

FormaattypeVeldwaardeAutomatisch hoofdletterAutomatisch opgemaaktAutomatisch hoofdletter & Automatisch opgemaakt
Titelde terugkeer van de koningDe Terugkeer van de Koningterugkeer van de koning, deTerugkeer van de Koning, De
Naamtom swift, jr.Tom Swift, Jr.swift, jr., tomSwift, Jr., Tom

Veld Opties

Velden hebben ook drie algemene opties. Als automatisch aanvullen is ingeschakeld, zal Tellico de waarden voor elk veld in een cache zetten en de Itembewerker biedt automatisch aanvullen met de standaard instellingen van KDE. Niet alle veldtypen staan automatisch aanvullen toe. Tellico moet ook weten of een veld meerdere waarden mag hebben of gebruikt kan worden om de items te groeperen. A puntkomma wordt gebruikt om meerdere waarden te scheiden bij bewerken van een item.

Voor efficiency moet u niet automatisch aanvullen inschakelen tenzij u het nodug hebt voor de velden. Hoe meer velden met automatisch aanvullen in de verzameling, hoe langzamer het wordt voor Tellico om het bestand te laden.