Hoofdstuk 4. Gevorderd gebruik

Contextmenu's

Kig heeft contextmenu's voor de objecten. Door met de rechtermuisknop op een object te klikken wordt een contextmenu geopend. Er zijn vele opties: om andere objecten te tekenen, kleuren, pendikte en stijl in te stellen, en zelfs om objecten te verbergen, te verplaatsen of te verwijderen. Sommige objecten bevatten eigen opties (u kunt bijvoorbeeld bepaalde punten opnieuw definiëren zodat ze beperkt worden tot een lijn als ze dat daarvoor niet waren, enzovoort). Deze opties zijn allemaal erg begrijpelijk.

Voor sommige acties in het contextmenu van een object is een ander gedefinieerd object nodig, bij voorbeeld:

Een figuur een bepaald aantal graden roteren om een punt:
 1. Klik op ObjectenHoekenHoek met drie punten en maak de gewenste rotatiehoek ergens op een onopvallende plaats in het Kigvenster. Indien gewenst, rechtsklik op de hoek en klik op Bijschrift toevoegenHoek in graden.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de hoek en selecteer Grootte instellen en voer de nieuwe grootte in van de hoek in de dialoog.

 3. Klik op Objecten en teken het gewenste object.

 4. Rechtsklik op de figuur, en selecteer TransformerenRoteren.

 5. Selecteer het rotatiepunt.

 6. Klik op de hoek.

 7. En uw figuur is geroteerd!

Een object transleren (verschuiven)
 1. Klik op ObjectenVectoren & LijstukkenVector enteken het object door ergens in het Kigvenster het beginpunt en het eindpunt te selecteren.

 2. U kunt de lengte en de richting van de vector aanpassen door het beginpunt en het eindpunt aan te passen. Selecteer die en kies in het contextmenu Coördinaat instellen...

 3. Klik op Objecten en teken het gewenste object.

 4. Rechtsklik op het object, en selecteer TransformerenTransleren.

 5. Selecteer de vector voor de translatie.