Macro's definiëren

Eén van de wat meer gevorderde mogelijkheden van Kig is de ondersteuning voor macro's. Hiermee kunt u nieuwe objecttypen creëren met behulp van andere reeds gedefinieerde objecten.

Laten we een voorbeeld geven. Stelt u zich voor dat u een macro wilt maken die een cirkel tekent als drie punten die erop liggen zijn gegeven. U zou dan de drie punten invoeren, en daarna enkele middens van twee punten en (middel)loodlijnen tekenen tot u het middelpunt van de cirkel vindt. U kunt nu de reeds bestaande opdracht Cirkel met middelpunt & punt gebruiken (met behulp van een van de drie gegeven punten). De volgende afbeelding moet dit allemaal iets duidelijker maken:

Macro's testen

Hierna komt het definiëren van de macro. Selecteer TypesNiuewe macro..., of klik op de   Nieuwe macro... in de werkbalk. Er verschijnt een assistent waarin gevraagd wordt om de objecten die gegeven zijn te selecteren. In ons voorbeeld zijn het de drie punten. Selecteer deze drie punten (als u klikt worden ze geselecteerd, als u nog eens klikt gedeselecteerd) en klik op Volgende om door te gaan. Selecteer tenslotte de laatste objecten (in ons voorbeeld alleen de cirkel).

De macroassistent

Als u klaar bent met de vorige stappen, klikt u op de knop Volgende om door te gaan. Vul een naam in en eventueel een beschrijving van uw nieuwe type, en klik op de knop Voltooien. Uw macrotype is nu klaar.

Om het nieuwe macrotype te gebruiken, klik op de knop ervan in de werkbalk of gebruik het menu Objecten. Het maken van een macro is net als het maken van elk ander object.

Uw nieuwe type gebruiken