Werken met typen

Zoals u heeft gezien in het vorige hoofdstuk, kunt u met Kig uw eigen objecten maken. Als u een object heeft gemaakt, wordt het door Kig zelf opgeslagen bij het afsluiten en geladen bij het opstarten. Het is dus niet nodig om macrodefinities zelf op te slaan of te laden. Maar Kig stelt u ook in staat meer met de macro's te doen. Als u klikt op Typen beheren... in het menu Typen, verschijnt er een dialoogvenster waarin u uw eigen typen kunt bewerken. Typen die u niet meer gebruikt kunt u hiermee verwijderen, u kunt typen in een bestand opslaan en u kunt ze zelfs inlezen uit een ander bestand.

Het dialoogvenster Typen beheren