Розділ 20. Параметри KMyMoney

Roger Lum

Michael Carpino

Jack H. Ostroff

версія 5.0.3 (31 березня 2019 року)

Описані нижче параметри змінюють поведінку KMyMoney, надають вам змогу налаштувати програму відповідно до ваших потреб, а також змінити її вигляд та поведінку так, як вам того хочеться. Доступ до параметрів налаштовування можна отримати за допомогою пункту меню ПараметриНалаштувати KMyMoney... або натискання комбінації клавіш Ctrl+Shift+,. Для застосування будь-яких внесених змін слід натиснути кнопку Застосувати.

У лівій частині діалогового вікна параметрів розташовано список піктограм і підписів до них. Кожен із пунктів цього списку відповідає певній частині програми. Після натискання якогось із пунктів у списку у правій частині вікна буде показано елементи керування відповідною частиною програми, які часто поділено між декількома вкладками.

Загальне

Вкладка «Загальне»

Параметри запуску

Якщо ви позначите пункт Показувати вікно вітання, KMyMoney показуватиме вікно вітання під час кожного запуску програми. У лівій нижній частині вікна вітання буде показано номер версії програми, якою ви користуєтеся. Якщо зняти позначку з цього пункту, програма не показуватиме вікна вітання під час свого запуску.

Параметри автозбереження

Якщо позначити пункт Регулярне автозбереження, KMyMoney автоматично зберігатиме дані ваших файлів із вказаним проміжком часу між послідовними діями зі зберігання. Типовим проміжком часу є 10 хвилин. Ви можете встановлювати будь-яке значення від 0 (автоматичне збереження одразу після введення даних операції) до 60 хвилин.

Позначення пункту Автоматично зберігати файл, до якого внесено зміни, під час завершення роботи наказує KMyMoney автоматично зберігати файл, коли ви завершуєте роботу програми. Крім того, ви можете наказати програмі створювати резервні копії ваших файлів під час завершення роботи KMyMoney. Можна встановлювати кількість резервних копій від 0 (вимкнути резервне копіювання) до 20. Усі файли резервних копій зберігатимуться у тих самих теках, що і основний файл. Файли буде послідовно пронумеровано. Файл із номером 1 є найновішим.

Фіскальний рік

Введіть день і місяць початку вашого фіскального року. Це значення використовується для бюджетів і деяких звітів.

Зовнішні програми

Цей параметр не впливає безпосередньо на роботу KMyMoney, але є зручним способом забезпечення запуску будь-яких сторонніх програм, зокрема інженерного калькулятора. Першим кроком є введення повного шляху до вибраної програми у полі Калькулятор. Передбачено два способи запуску програми.

По-перше, можна скористатися пунктом меню ПараметриНалаштувати пенали..., щоб додати кнопку Калькулятор на панель інструментів. Далі, коли ви натиснете цю кнопку на панелі інструментів, KMyMoney запустить вибрану вами програму.

По-друге, ви можете скористатися пунктом меню ПараметриНалаштувати скорочення... для встановлення нетипового клавіатурного скорочення. Відповідним пунктом у списку є «KMyMoney/Калькулятор». Далі, ви можете користуватися натисканням визначеної комбінації клавіш для запуску програми-калькулятора.

Вкладка «Перегляди»

Параметри початкової сторінки

За допомогою цього пункту можна визначити, що відбуватиметься після запуску KMyMoney: відкриття домашньої сторінки чи панелі перегляду, якою ви користувалися, коли востаннє завершували роботу програми.

Тип панелі перегляду KMyMoney

Ви можете вибрати одне з трьох загальних компонувань для KMyMoney. Якщо ви виберете «Список» або «Ієрархію» піктограми та відповідні мітки буде розташовано у лівій частині вікна. У режимі «Список» піктограми будуть більшими, ніж у режимі «Ієрархія». У режимі «З вкладками» піктограми і мітки буде розташовано уздовж верхньої частини вікна програми.

Показувати смужку заголовка на кожній сторінці

Якщо буде позначено цей пункт, KMyMoney показуватиме синю смужку заголовка уздовж верхньої частини кожної сторінки. Якщо пункт не буде позначено, програма не показуватиме смужку заголовка, що збільшуватиме область для перегляду даних на кожній сторінці.

Синхронізувати вибір рахунку у переглядах облікової книги і інвестицій

Якщо позначено цей пункт, рахунки, які буде показано на панелі перегляду облікової книги і панелі перегляду інвестицій, буде синхронізовано, тобто якщо ви зміните рахунок на одній з цих панелей і перемкнетеся на іншу панель, на ній буде показано той самий рахунок. Це підвищить ефективність навігації між цими двома панелями перегляду у вкладках. Якщо пункт не позначено, вибір будь-якої з цих панелей перегляду призведе до показу рахунка, який раніше було вибрано на цій панелі, незалежно від рахунка, який вибрано на іншій панелі перегляду.

Вкладка «Фільтр»

Рахунки / Категорії

Не показувати категорії без записів

Якщо позначено цей пункт, невикористані категорії буде прибрано з панелі перегляду категорій. Приховані категорії лишатимуться доступними, якщо їх потребуватиме якась операція. Якщо ви введете назву прихованої категорії у обліковій книзі, вона стане доступною до використання.

Показати рахунки маржі

Типово, на панелі перегляду рахунків буде приховано рахунки маржі. Якщо позначити цей пункт, програма покаже рахунки маржі на панелі перегляду рахунків. Рахунки маржі призначено для стеження за окремими виплатами маржі або інвестицій у інвестиційному рахунку. Не слід плутати такі рахунки із групою рахунків Маржа верхнього рівня, куди включено рахунки, які містять відкриті баланси для інших рахунків.

Показувати категорії у списку рахунків

Типово, категорії приховано на панелі перегляду рахунків. За допомогою позначення цього пункту можна наказати програми показувати категорії у перегляді рахунків.

Не показувати звичайні акції із нульовим балансом

Якщо позначити цей пункт, програма вилучить усі акції з нульовим балансом зі списку панелі перегляду рахунків.

Розклади

Не показувати завершені розклади

Якщо позначено цей пункт, програма приховає усі завершені розклади на панелі перегляду розкладів операцій.

Операції

Не показувати операцій до

Операції із терміном до дати, введеної до цього поля, не буде показано на панелі перегляду облікової книги. Це може бути корисним, якщо у ваших даних містяться записи за багато років. Якщо ви встановите значення у один-два роки, усі застарілі і непотрібні записи операцій буде приховано.

Встановлення значення цього параметра рівним 1 січня 1900 року (типове значення) допоможе вам у пошуку вад під час імпортування, пов’язаних з датами, якщо для деяких дат помилково використано дуже віддалені моменти часу у минулому.

Не показувати узгоджених операцій

Якщо позначити цей пункт, програма буде фільтрувати операції за станом узгодження. Операції, позначені як Узгоджені на панелі облікової книги показано не буде.