Перегляд прогнозів

Ви можете переглянути прогноз після натискання відповідної піктограми на навігаційній панелі, розташованій у лівій частині вікна KMyMoney.

Вікно прогнозу поділено на п’ять вкладок:

Вкладка «Резюме»

Вкладку «Резюме» поділено вертикально на дві половинки.

Резюме рахунку

Резюме рахунку складається з таблиці, кожен з рядків якої містить відомості щодо кожного активу і пасиву.

У таблиці буде показано такі стовпчики:

Рахунок

Назва рахунку активів або пасивів.

Поточний баланс (Поточний)

Поточний баланс рахунку.

Баланс циклу рахунку

Період прогнозування буде розбито на цикли рахунку. Типовий цикл рахунку має тривалість у 30 днів, але користувач може встановити і іншу тривалість.

Дата першого циклу рахунку — це дата прогнозування. Типово, цією датою є поточна дата плюс один цикл рахунку, але цю дату можна змінити за допомогою поля «Початковий день місяця прогнозу».

Решта дат циклу рахунку визначається додаванням тривалості циклу рахунку до дати попереднього циклу рахунку. Додавання виконується, аж доки обчислена дата циклу рахунку не вийде за межі періоду прогнозування.

Для кожної з дат циклу рахунку буде показано прогноз балансу.

Повна варіація

У найправішому стовпчику буде наведено прогнозовану різницю між сумами балансі на початкову і на кінцеву дату прогнозування. Якщо прогнозована кінцева сума на рахунку (у нетто-термінах) буде меншою за початкову, відповідний рядок буде підсвічено червоним кольором.

Резюме відомостей щодо ключа

У нижній половині вкладки резюме буде показано варту уваги інформацію щодо рахунків. Серед наведених тут відомостей:

Активи з від’ємними сумами

Це повідомлення буде показано для всіх активів, які мають нульову або таку, що зменшується до нуля, оцінену вартість на час періоду прогнозування.

Пасиви з додатними сумами

Для кожного пасиву, початкова сума якого дорівнює нулю або перевищує нульове значення протягом періоду прогнозування, програма покаже повідомлення з попередженням. Зауважте, що сума пасиву є від’ємною за балансом облікової книги, оскільки додатне значення означає надання грошей у борг.

Вкладка «Подробиці»

Вкладка подробиць складається з таблиці, кожен з рядків якої містить відомості щодо кожного активу і пасиву.

Рахунок

Назва рахунку активів або пасивів.

Дати

Для кожної з дат періоду прогнозування у відповідному стовпчику буде показано прогнозований баланс рахунку на відповідну дату. Стовпчики дат буде розташовано за зростанням зліва праворуч.

Повна варіація

У найправішому стовпчику буде наведено прогнозовану різницю між сумами балансі на початкову і на кінцеву дату прогнозування. Якщо прогнозована кінцева сума на рахунку (у нетто-термінах) буде меншою за початкову, відповідний рядок буде підсвічено червоним кольором.

Вкладка «Додатково»

На вкладці «Докладно» міститься таблиця, кожен з рядків якої відповідає активу або пасиву. Дані розбито за стовпчиками так:

Рахунок

Назва рахунку активів або пасивів.

Мінімальний баланс рахунку під час циклу

Для кожного циклу рахунку з номером <n> у періоді прогнозування буде показано такі стовпчики:

Мінімальний баланс (Мін Бал <n>)

Мінімальний прогнозований баланс під час циклу рахунку

Дата мінімального балансу (Мін Дата <n>)

Дата, коли баланс досягне свого прогнозованого мінімального значення.

Максимальний баланс рахунку під час циклу

Для кожного циклу рахунку з номером <n> у періоді прогнозування буде показано такі стовпчики:

Максимальний баланс (Макс Бал <n>)

Максимальний прогнозований баланс під час циклу рахунку

Дата максимального балансу (Макс Дата <n>)

Дата, коли баланс досягне свого прогнозованого максимального значення.

Середній

Середній баланс рахунку протягом періоду прогнозування.

Вкладка «Прогноз бюджету»

На вкладці «Бюджет» буде показано прогнозні обчислення щодо категорій прибутків і витрат. Стовпчики таблиці збігатимуться зі стовпчиками на вкладках «Резюме» і «Докладно».

Вкладка «Діаграма»

Тут буде показано діаграму даних прогнозу. Рівень докладності залежатиме від раніше обраних параметрів деталізації.