Домівка

Розділи домашньої сторінки

За допомогою цих параметрів ви можете налаштувати вигляд домашньої сторінки (також називається домівкою або головним вікном), вибравши дані, які буде показано на ці сторінці, та порядок, у якому їх буде показано. Порядок вибраних розділів можна змінити натисканням, відповідно, кнопок Вгору і Вниз.

Активи і зобов’язання

За допомогою цього пункту можна наказати програмі показувати рахунки активів і зобов'язань, які буде відкрито разом із їхніми поточними балансами. Цей та інші списки рахунків на домашній сторінці буде упорядковано за абеткою, якщо не вказано інших параметрів упорядковування.

Сплати

За допомогою цього пункту можна наказати програмі показувати заплановані операції із окремим показом прострочених сплат із майбутніх сплат. Буде показано дату, назву розкладу, рахунок і суму сплати, а також баланс рахунка після сплати. Типово, у списку буде показано шість записів операцій. Разом із записами буде показано пункт показу решти записів, за допомогою якого можна буде переглянути запис найближчих 30 днів.

Основні рахунки

За допомогою цього пункту можна наказати програмі показувати дані рахунків, які вибрано за допомогою вікна налаштовування, яке можна викликати пунктом меню РахунокРедагувати рахунок....

Для цього та інших розділів списку рахунків, яких стосується цей набір параметрів, буде показано назву рахунка та поточний баланс, а також інші стовпчики, які є специфічними для відповідного типу звітів, і, у деяких випадках, налаштовані додатково дані.

Рахунки сплат

За допомогою цього пункту можна наказати програмі показувати дані усіх рахунків сплати. Серед цих рахунків будь-які рахунки, на які надходять гроші, і/або рахунки, з яких виконується сплата.

Улюблені звіти

За допомогою цього пункту можна наказати програмі показувати усі звіти, які було позначено як улюблені за допомогою діалогового вікна налаштування звіту. Список буде упорядковано хронологічно за моментом, коли звіт було позначено як улюблений.

Прогноз (розклад)

За допомогою цього пункту можна наказати програмі показувати 30-и, 60-и та 90-денні прогнози стану рахунків активів і зобов'язань із ненульовими балансами і неузгодженими операціями.

Прогноз залишкової вартості

Показує діаграму прогнозу перевищення активів над пасивами на наступні 90 днів.

Бюджет

За допомогою цього пункту можна наказати програмі показувати резюме щодо поточного місяця та перевитрат для будь-яких визначених бюджетів. Якщо бюджетів не визначено, бюджетів або перевитрат не буде показано, — програма покаже лише витрати поточного місяця.

Грошова активність

Покаже резюме аналізу обігу грошей для поточного місяця.

Масштабування сторінки Домівки/Резюме

Коефіцієнт масштабування:

За допомогою цього пункту можна встановити розмір символів шрифту у відсотках для встановлення відповідності шрифту домашньої сторінки на основі уподобань користувача.

Запам’ятовувати масштаб під час виходу, якщо розмір було змінено коліщатком миші

Якщо буде позначено цей пункт, програма зберігатиме параметри розмірів шрифтів, змінені вами на домашній сторінці за допомогою прокручування коліщатка миші.

Показ даних щодо рахунка

За допомогою цих пунктів ви можете змінити перелік відомостей, який буде включено до будь-якого списку рахунків.

Показувати відомості щодо обмежень рахунку

Показує обмеження рахунка, які встановлено за допомогою вікна редагування рахунка. Це стосується будь-якого списку, до якого включено рахунки сплати.

Показувати стан балансу прив’язаних інтернет-рахунків

Показує стан балансу пов’язаних рахунків. Стан балансу буде показано за допомогою символу-піктограми у стовпчику перед стовпчиком назв рахунків. Зелену галочку буде показано, якщо баланс у базі даних банку у інтернеті і локальний баланс синхронізовано. Якщо у локальному файлі зафіксовано операції, які є новішими за раніше оновлені з джерела у інтернеті, буде показано поштову скриньку з зеленою стрілкою. Це попередження про те, що варто виконати оновлення інтернет-даних. Розбіжності між локальним файлом і даними з інтернету буде показано за допомогою піктограми з червоним знаком оклику.

Показувати кількість непозначених операцій на рахунок [!M]

Вставляє додатковий стовпчик поряд зі стовпчиком назви рахунка, де буде показано кількість непозначених операцій на рахунок.

Показувати кількість звірених операцій на рахунок [!M]

Вставляє додатковий стовпчик, де буде показано кількість звірених операцій на рахунок.

Показувати кількість неузгоджених (непозначених та незвірених) операцій на рахунок [!R]

Вставляє додатковий стовпчик, де буде показано кількість неузгоджених операцій на рахунок, тобто суму усіх непозначених і звірених операцій.

Показувати дату останнього узгодження

Вставляє додатковий стовпчик із даними щодо останнього узгодження для рахунка.