Розділ 12. Інвестиції

Ace Jones

Michael Carpino

Jack H. Ostroff

версія 5.0.7 (30 грудня 2019 року)

Інвестування у KMyMoney

Інвестиції

У дуже загальних рисах, інвестиція — будь-яке розміщення грошових коштів зі сподіванням на отримання прибутку у майбутньому. Інвестиційні рахунки KMyMoney розроблено для одного типу інвестицій: інвестицій у цінні папери. Інвестиція у цінні папери (або просто цінний папір) є інструментом вкладення грошей, який продається і купується на ринку з метою отримання прибутку у формі підвищення ціни або прибутку у формі відсоткової ставки або дивідендів. Акції та інвестиційні фонди є найпоширенішими типами цінних паперів. Це саме ті цінні папери, підтримку яких передбачено у KMyMoney. Боргові розписки мають іншу фінансову структуру, але, зазвичай, з ними також можна працювати у KMyMoney. Ф'ючерси, біржові товари, опціони та складніші інвестиційні інструмент, зокрема інструменти, які є похідними від них, є іншими типами інвестицій, але у KMyMoney не передбачено спеціальних функціональних можливостей для роботи з ними. Якщо інвестиція має характеристики, які є подібними до акції або інвестиційного фонду, програма може з нею працювати.

Базова валюта

У кожної інвестиції є базова (основна) валюта. Це валюта, у якій продається або купується інвестиція. Якщо ви вводите обмінний курс для інвестиції, його значення завжди обчислюватиметься у базовій валюті. Акція на Нью-йоркській фондовій біржі (NYSE) має котуватися у доларах США, а акція на австралійському ринку має оцінюватися у австралійських доларах. Базова валюта для цінного паперу не обов'язково є тією самою, що і типова валюта для інвестиційного рахунку, на якому зберігаються дані цього цінного паперу.

Рахунки інвестування

У записах інвестиційних рахунків містяться дані щодо збірки інвестицій. Також тут містяться дані щодо операцій, зокрема купівлі та продажу інвестицій, дивідендів, повторних інвестицій, поділу та прибутку за інвестиціями. Всі операції у інвестиційному рахунку мають стосуватися окремої інвестиції.

Типовим для рахунку у брокерській установі є те, що на ньому містяться цінні папери та готівка. У KMyMoney інвестиційний рахунок зберігає дані лише щодо цінних паперів. У такому записів рахунку не можуть зберігатися дані щодо грошового балансу. Це пов'язано із рішенням розробників щодо дизайну програми, яке було прийнято, коли у KMyMoney вперше з'явилися інвестиційні рахунки. Це рішення може бути змінено у майбутніх версіях програми. У поточній версії будь-який рух коштів, пов'язаний із придбанням цінного паперу, або будь-який прибуток, отриманий від продажу або переказу дивідендів, потребує використання брокерського рахунку.

Брокерські рахунки

Коли у операції використовується певне інвестування коштів (для придбання цінного паперу) або отримання коштів (від продажу або дивідендів), відповідну операцію має бути пов'язано із іншим рахунком, на якому зберігаються гроші, типово, кредитним рахунком. Ви можете вказати будь-який відповідний рахунок для будь-якого переказу, пов'язаного із інвестуванням, який цього потребує. Втім, у KMyMoney передбачено брокерський рахунок, який іноді називають «грошовим рахунком», який є типовим рахунком для таких операцій.

Пов’язаний рахунок куртажу можна створити під час створення інвестиційного рахунку. Типовою назвою для брокерського рахунку є назва інвестиційного рахунку із додаванням рядка « (куртаж)».