Capítol 5. Crear els patrons

Començar amb el KXStitch

En iniciar el KXStitch es presentarà un llenç en blanc de la mida predeterminada. Aquest també és el cas en seleccionar l'element de menú FitxerNou. Les mides predeterminades es poden establir en el diàleg de propietats del patró, habilitant el conjunt com a casella de selecció predeterminada.

Si la mida predeterminada no és adequada per al vostre patró planificat, podreu utilitzar el diàleg FitxerPropietats del fitxer per a canviar-la. Ajusteu els valors segons sigui necessari i després de fer clic a D'acord, el patró canviarà de mida per a adaptar-se.

Abans de crear un patró, haureu d'afegir alguns fils a la paleta utilitzant l'element de menú PaletaGestor de la paleta. Això habilitarà les eines al menú Eines i a la barra d'eines. Per a obtenir més informació, vegeu el diàleg Gestor de la paleta.