Biblioteques de patrons

El gestor de la biblioteca de patrons es pot utilitzar per a emmagatzemar els patrons per a la seva inserció en el patró de treball. Es poden categoritzar en una jerarquia de categories i subcategories amb múltiples nodes arrel a la llista de la biblioteca. L'eina Alfabet utilitza aquestes biblioteques per a proporcionar un alfabet de caràcters inseribles, als quals se'ls pot assignar una clau associada.

El gestor de la biblioteca és un diàleg no modal i pot deixar-se obert mentre treballeu en el vostre patró. Podreu seleccionar biblioteques diferents si cal, i després arrossegar i deixar anar els patrons de la biblioteca en el patró de treball.

Afegir capçaleres noves de categoria es pot fer amb el botó dret del ratolí sobre una entrada existent, per a crear una subcategoria, o en un espai en blanc sobre la llista de la biblioteca, per a crear una entrada arrel nova i seleccionar l'opció Categoria nova. Introduïu el nom de la categoria i feu clic a D'acord.

La creació d'un patró nou de biblioteca es realitza seleccionant una àrea del vostre patró de treball, copiant i enganxant en una de les categories existents.

Cada patró de biblioteca té propietats, a les quals s'accedeix mitjançant el seu menú contextual. Aquestes propietats inclouen mida, esquema del fil, valor de la línia base i clau associada. L'eina Alfabet utilitza el valor de la línia base per a ajustar l'alçada d'un caràcter per sobre, valors negatius o per sota del punt d'inserció. L'eina Alfabet utilitzarà de nou la tecla associada perquè coincideixi amb la tecla premuda en el teclat.