Importar les imatges

El KXStitch permet importar una imatge. Es mostrarà un diàleg que previsualitza la imatge en funció de les opcions d'importació predeterminades.

La mida inicial del patró es basarà en la mida predeterminada del patró.

Les opcions per a importar permeten canviar l'esquema del fil utilitzat i limitar el nombre de colors. També podreu canviar l'escala per a reduir o ampliar el patró final.

Marcar la casella de selecció Usa fraccions habilitarà l'ús de puntades fraccionàries per a donar més detalls per a qualsevol mida indicada de patró.

Marcar la casella de selecció Ignora el color permetrà seleccionar un color dins de la imatge, el qual després es considerarà com el color transparent i s'ignorarà durant la importació.

Una vegada s'hagi importat la imatge, hi haurà disponible una finestra acoblada addicional que oferirà una vista prèvia de la imatge original sense cap transició de color.