Capítol 4. Referència d'ordres

Els menús del KXStitch

El menú Fitxer

Nou (Ctrl+N)
Crea un patró nou, utilitzant els valors predeterminats establerts en el diàleg de propietats del patró.
Obre (Ctrl+O)
Obre un patró existent.
Obre'n un de recent
Obre un patró utilitzat recentment.
Desa (Ctrl+S)
Desa el patró.
Desa com a (Ctrl+Maj+S)
Desa el patró amb un nom nou.
Reverteix
Retorna el patró al darrer estat desat.
Imprimeix (Ctrl+P)
Imprimeix el patró.
Configura la impressió
Estableix la disposició de la impressió.
Importa una imatge
Importa un fitxer d'imatge convertint-lo en puntades.
Propietats del fitxer
Suprimeix / Edita les propietats del document.
Insereix una imatge de fons
Insereix una imatge com a fons per al seguiment.
Elimina la imatge de fons
Selecciona una imatge de fons a eliminar. El submenú per això es completa a partir de les imatges de fons inserides prèviament.
Tanca (Ctrl+W)
Tanca el patró.
Surt (Ctrl+Q)
Surt del KXStitch.

El menú Edita

Desfés (Ctrl+Z)
Desfà l'últim moviment. La llista de canvis es mostra a la finestra Historial.
Refés (Ctrl+Maj+Z)
Refà l'últim moviment desfet. La llista de canvis es mostra a la finestra Historial.
Retalla (Ctrl+X)
Retalla el text seleccionat al porta-retalls.
Copia (Ctrl+C)
Copia el text seleccionat al porta-retalls.
Enganxa (Ctrl+V)
Enganxa l'àrea seleccionada.
Màscares de seleccióMàscara de puntades
Limita les seleccions al tipus de puntada actualment seleccionat.
Màscares de seleccióMàscara de color
Limita les seleccions al color actualment seleccionat.
Màscares de seleccióExclou els repunts
Exclou els repunts de la selecció.
Màscares de seleccióExclou els nusos
Exclou els nusos de la selecció.
Emmiralla / Gira fent còpies
Si està establert, les funcions d'emmirallar i girar faran una còpia de la selecció. En cas contrari, es mourà l'àrea seleccionada.
Emmiralla la seleccióHoritzontalment
Emmiralla horitzontalment l'àrea seleccionada, és a dir, se li dona la volta d'esquerra a dreta.
Emmiralla la seleccióVerticalment
Emmiralla verticalment l'àrea seleccionada, és a dir, se li dona la volta de dalt a baix.
Gira la selecció90 graus
Gira l'àrea seleccionada 90 graus en sentit antihorari.
Gira la selecció180 graus
Gira l'àrea seleccionada 180 graus en sentit antihorari.
Gira la selecció270 graus
Gira l'àrea seleccionada 270 graus en sentit antihorari.

Retallar, Copiar i Enganxar

Retallar i copiar àrees del patró pot fer ús de les màscares de puntades i de color, així com excloure els repunts i nusos per a limitar la selecció.

L'operació d'enganxat en el KXStitch permet prémer i mantenir premut el botó esquerre del ratolí aproximadament a la ubicació en la qual han anat les dades enganxades, el qual proporcionarà una imatge de les dades enganxades per a permetre una col·locació precisa abans de deixar anar el botó del ratolí per a finalitzar la ubicació. Aquesta tècnica també s'utilitza per a les funcions d'emmirallar i girar. Les tecles del cursor també es poden utilitzar per a moure el patró enganxat i la tecla Retorn per a fixar la ubicació.

El menú Visualitza

Mida real
Fa zoom a la vista perquè la mida de la pantalla s'aproximi a la mida física.
Ajusta a la pàgina
Fa zoom a la vista perquè tot el patró encaixi dins de l'àrea visible.
Ajusta a l'amplada de la pàgina
Fa zoom a la vista de manera que l'amplada dels patrons encaixi dins de l'àrea visible.
Ajusta a l'alçada de la pàgina
Fa zoom a la vista de manera que l'alçada dels patrons encaixi dins de l'àrea visible.
Apropa (Ctrl++)
Apropa sobre la vista de l'editor.
Allunya (Ctrl+-)
Allunya sobre la vista de l'editor.
Vista prèvia
Mostra o oculta la finestra de vista prèvia.
Paleta
Mostra o oculta la finestra de la paleta.
Historial
Mostra o oculta la finestra de l'historial.
Imatge importada
Mostra o oculta la finestra de vista prèvia de la imatge importada.
Mostra la imatge de fons
Mostra o oculta una imatge de fons. La llista es genera dinàmicament en funció de les imatges de fons inserides.
Encabeix la imatge de fons a la selecció
Encabeix la imatge de fons seleccionada a l'àrea de selecció actual.

El menú Puntades

Quart de punt
Quart de punt, la posició està determinada pel quadrant de la cel·la seleccionada.
Mig punt
Mig punt, la direcció està determinada pel quadrant de la cel·la seleccionada.
3 quarts de punt
Tres quarts de punt, l'orientació està determinada pel quadrant de la cel·la seleccionada.
Punt sencer
Punt sencer
Mig punt petit
Mig punt petit, la posició està determinada pel quadrant de la cel·la seleccionada.
Punt sencer petit
Punt sencer petit, la posició està determinada pel quadrant de la cel·la seleccionada.
Nus francès
Puntada de nus francès.

El menú Eines

Pinta
Pinta les puntades en el llenç: premeu el botó esquerre del ratolí i arrossegueu al voltant de la finestra. S'afegiran puntades a cada cel·la per on es passi. Deixeu anar el botó del ratolí per a deixar de pintar.
Dibuixa
Dibuixa una línia de puntades en el llenç: premeu el botó esquerre del ratolí a l'inici de la línia, arrossegueu fins al punt final requerit de la línia i deixeu anar el botó del ratolí. S'afegiran puntades a cada cel·la per la qual passa la línia.
Esborra
Esborra les puntades: premeu el botó esquerre del ratolí i arrossegueu sobre les puntades que voleu suprimir. S'eliminaran totes les puntades dins de les cel·les per on es passi. Deixeu anar el botó del ratolí per a deixar d'esborrar. Per a esborrar els repunts, premeu la tecla Ctrl i feu clic esquerre en el punt inicial o final del repunt, si hi ha més d'un repunt en el punt digitalitzat, aquest mètode esborrarà el primer que trobi. Per a suprimir un repunt específic, feu clic i arrossegueu d'un extrem a l'altre. Per a esborrar les puntades de nus francès, premeu la tecla Maj i feu clic esquerre sobre el nus per a suprimir-lo.
Dibuixa un rectangle
Dibuixa un rectangle: premeu el botó esquerre del ratolí a una cantonada del rectangle i arrossegueu-lo fins a la cantonada oposada. Deixeu anar el botó del ratolí i s'afegirà al llenç un rectangle de puntades sense emplenar.
Rectangle emplenat
Dibuixa un rectangle emplenat: premeu el botó esquerre del ratolí a una cantonada del rectangle i arrossegueu-lo fins a la cantonada oposada. Deixeu anar el botó del ratolí i s'afegirà al llenç un rectangle emplenat de puntades.
Dibuixa una el·lipse
Dibuixa una el·lipse: premeu el botó esquerre del ratolí a una cantonada de l'el·lipse i arrossegueu-la fins a la cantonada oposada. Deixeu anar el botó del ratolí i s'afegirà al llenç una el·lipse de puntades sense emplenar.
El·lipse emplenada
Dibuixa una el·lipse emplenada: premeu el botó esquerre del ratolí a una cantonada de l'el·lipse i arrossegueu-la fins a la cantonada oposada. Deixeu anar el botó del ratolí i s'afegirà al llenç una el·lipse emplenada de puntades.
Polígon emplenat
Dibuixa un polígon emplenat: feu clic sobre cada cel·la que marca els vèrtexs del polígon, feu-hi clic i arrossegueu-los per a crear corbes més complexes. Cadascun dels vèrtexs està marcat per un cercle amb una línia negra que els uneix. Per a tancar el polígon, feu clic de nou sobre la cel·la inicial. Feu servir la tecla Retrocés per a eliminar l'últim punt, o la tecla Esc per a eliminar tots els vèrtexs i cancel·lar l'operació.
Text
Insereix text amb les puntades. Això invoca el diàleg de text. Seleccioneu el tipus de lletra requerit i la mida, introduïu el text i feu clic a D'acord. Premeu el botó esquerre del ratolí aproximadament on us agradaria tenir el text, moveu el ratolí per a situar el text amb precisió i després deixeu anar el botó del ratolí. Això és el mateix que la funció enganxa.
Alfabet
Insereix patrons des de la biblioteca seleccionada que coincideixen amb les tecles premudes. Això permet la creació d'alfabets de patrons que poden tenir una assignació de tecla. Després de seleccionar aquesta eina i fer clic a una posició sobre el patró per al punt d'inserció, cada tecla premuda se cercarà a la biblioteca actual per a trobar un patró coincident. Si es troba, s'inserirà a la posició del patró i a la posició d'inserció, després avançarà per l'amplada del patró de caràcters inserit. L'espai del patró s'estendrà a la dreta per a permetre que s'introdueixin més caràcters. En prémer Retorn es començarà una línia nova a sota de la posició del punt d'inserció original, l'espai del patró s'estendrà cap avall per a acomodar la línia nova si no hi ha prou espai disponible. La tecla Retrocés suprimirà l'últim caràcter introduït i la tecla Espai avançarà el punt d'inserció ja sigui per l'amplada d'un caràcter d'espai a la biblioteca o per una quantitat predeterminada si no hi ha un caràcter d'espai. El text s'ajustarà a la línia següent si s'abasta la vora del patró i es detecta el final d'una paraula.
Selecciona
Selecciona una regió rectangular: premeu el botó esquerre del ratolí a una cantonada del rectangle, arrossegueu-la fins a la cantonada oposada i deixeu anar el botó. Es mostrarà un rectangle de selecció per a indicar l'àrea.
Selector de color
Permet la selecció d'un color a partir les puntades existents. En passar el cursor per sobre de les puntades es mostrarà un consell d'eina indicant el color que es troba sota el cursor. En fer clic amb el botó esquerre del ratolí, se seleccionarà.
Repunt
Afegeix repunts al llenç: premeu el botó esquerre del ratolí a l'inici del repunt, s'ajustarà al més proper dels 9 punts a la cel·la, arrossegueu fins al punt final del repunt i deixeu anar el botó del ratolí, de nou això s'ajustarà al més proper dels 9 punts a la cel·la.

El menú Paleta

Gestor de la paleta
Afegeix i elimina colors a la paleta actual. Assigneu símbols i el nombre de brins per a les puntades i els repunts.
Mostra els símbols
Mostra els símbols associats amb cada color.
Neteja els no emprats
Elimina de la paleta els colors no emprats.
Intercanvia els colors
El color seleccionat següent s'intercanviarà amb el color actualment seleccionat. Si seleccioneu l'eina de comptagotes, podreu triar el color amb el qual s'intercanviarà directament des del patró.
Substitueix els colors
El color seleccionat següent substituirà el color actualment seleccionat. Com amb els colors d'intercanvi, podreu utilitzar l'eina de comptagotes per a seleccionar el color des del patró.

El menú Biblioteca

Gestor de la biblioteca
Obre el gestor de la biblioteca de patrons, el qual és un diàleg no modal que permet la creació i l'ús de biblioteques de patrons o alfabets. El fer arrossega i deixa està disponible per a permetre arrossegar i deixar anar patrons des de la biblioteca cap al patró. La conversió automàtica de fils per a adaptar-los al patró actual i escalar la imatge fins a l'escala del patró actual per a un posicionament precís.

El menú Patró

Amplia el patró
Amplia el patró a dalt, esquerra, dreta i a baix.
Centra el patró
Centrar el patró sobre el llenç.
Escapça el llenç al patró
Escapça el llenç en la mesura del patró.
Escapça el llenç a la selecció.
Escapça el llenç en la mesura de la selecció actual.
Insereix files
Insereix diverses files representades per una àrea de selecció.
Insereix columnes
Insereix diverses columnes representades per una àrea de selecció.

El menú Arranjament

A part dels elements comuns al KDE del menú Arranjament que es descriuen al capítol Menú Arranjament de la documentació Fonaments del KDE, el KXStitch té aquestes entrades de menú específiques de l'aplicació:

Format de l'escala com a
Canvia el format de visualització de l'escala a Puntades, CM o Polzades.
Mostra les puntades com a
Canviar la forma en què es mostren les puntades.
Mostra els repunts com a
Canviar la forma en què es mostren els repunts.
Mostra els nusos com a
Canviar la forma en què es mostren els nusos.
Ressaltat amb color
Activa o desactiva el mode ressaltat del color.
Mostra les puntades
Mostra o oculta les puntades.
Mostra els repunts
Mostra o oculta els repunts.
Mostra les puntades de nus francès
Mostra o oculta les puntades de nus francès.
Mostra la quadrícula
Mostra o oculta la quadrícula.
Mostra les imatges de fons
Mostra o oculta totes les imatges de fons.
Configura el KXStitch
Obre el diàleg de configuració del KXStitch.

El menú Ajuda

De manera addicional, el KXStitch té la configuració comuna al KDE i els elements del menú Ajuda, per obtenir més informació llegiu la secció sobre El menú Ajuda dels Fonaments del KDE.