Розділ 2. Доповнення «Навчання машинопису»

Створення курсів

Ви можете без проблем створити власний навчальний курс за допомогою вбудованого редактора курсів і розкладок клавіатури програми «Навчання машинопису». Натисніть кнопку у правій частині панелі інструментів початкової сторінки програми і виберіть у меню пункт Редактор курсів та розкладок клавіатури.... Ви можете відкрити файл курсу, створити курс з нуля або скористатися вже створеним курсом як шаблоном.

Важливо

Вбудовані курси не можна редагувати, навіть якщо у вас є доступ на запис до теки, до якої їх встановлено.

Головне вікно редактора курсів та розкладок клавіатури

Властивості курсу

Властивості курсу можна визначити за допомогою майстра створення курсів програми «Навчання машинопису». Викликати вікно цього майстра можна за допомогою натискання кнопки на панелі інструментів вікна Редактор курсів та розкладок клавіатури.

За допомогою першої частині майстра створення даних програми «Навчання машинопису» ви можете вибрати тип даних. Виберіть пункт Курс і натисніть кнопку Далі.

Вибір типу

За допомогою другої сторінки майстра ви можете вибрати заголовок, розкладку клавіатури і опис курсу.

Друга сторінка майстра створення нових курсів

Заголовок курсу є важливим для пришвидшення доступу до нього за допомогою пункту меню та для показу статистичних даних.

Поле опису слід використовувати для включення даних щодо автора курсу та джерела даних уроків. Цей опис можна буде переглянути за допомогою натискання кнопки на початковій сторінці програми «Навчання машинопису».

Коли належні значення параметрів буде вказано, натисніть кнопку Далі.

Третя сторінка майстра створення нових курсів

За допомогою третьої сторінки майстра ви можете вибрати якийсь з вже створених курсів як шаблон для вашого курсу. Виберіть пункт курсу зі списку (якщо це потрібно) і натисніть кнопку Завершити.

Вікно редагування нового курсу

У відповідь програма «Навчання машинопису» відкриє вікно редактора курсів, готове до введення даних вашого курсу.

Додавання уроків

Курс є впорядкованим набором уроків. Щоб навчання машинопису було ефективним, вміст курсу має відповідати декільком вимогам.

Вибирайте змістовні назви для уроків

Для кожного з рівнів ви можете визначити нові символи або клавіші у уроці. Варто зазначити назви нових символів у заголовку уроку. Натисніть пункт назви у списку Уроки і вкажіть змістовну назву уроку.

Пояснення

Текст, який буде вказано у заголовку уроку, буде показано як дані щодо уроку на початковій сторінці у списку курсів. Якщо урок матиме зрозумілу назву, користувачеві буде набагато простіше його вибрати.

У першому уроці мають бути завдання для вказівних пальців

Зазвичай на клавіатурі є дві тактильні позначки для клавіш у другому ряді, на яких мають перебувати вказівні пальці. Ці дві клавіші та три сусідні з ними клавіші є основним клавішами пальців. В українській розкладці на цих клавішах розташовано символи фівапролдж.

Пояснення

Над цими вісьмома клавішами слід розташовувати пальці у початковому стані. Учень має спочатку вивчити розташування цих клавіш для успішного продовження навчання машинопису.

Додавайте по дві нові клавіші на урок

Звичайно ж, жорстких правил щодо додавання нових клавіш до уроків немає, але, зазвичай, клавіші додають парами, по одній на відповідний палець на обох руках. Додавання слід виконувати від клавіш початкових позицій пальців до найвіддаленіших клавіш. Таким чином, клавіші четвертого ряду слід додавати останніми. Перевагу слід надавати клавішам основних символів вашої мови, — цього можна досягти трохи видозмінивши наведені вище настанови. Наприклад, для французької мови важливими є акценти, тому наголос у уроках слід від початку ставити на введенні акцентів.

Пояснення

Якщо додати у наступному уроці багато клавіш, учень може не впоратися зі складністю цього уроку і втратить мотивацію до подальшого навчання. У перших же уроках слід використовувати основні символи мови, щоб можна було перейти до введення слів якомога раніше.

Додатковий наголос слід робити на нових клавішах

Слід робити так, щоб символи, які вводяться за допомогою доданих у уроці клавіш, є найуживанішими у тексті уроку або принаймні такими, що зустрічаються у ньому доволі часто.

Пояснення

За допомогою відповідного уроку учень має призвичаїтися до нових клавіш. Це можливо, лише якщо у уроці міститься значна кількість відповідних символів.

Перемежовуйте уроки з новими клавішами з уроками повторення вже вивчених клавіш

Кожні два або три уроки додавайте урок повторення, у якому нові клавіші не додаватимуться. Уроком повторення має бути звичайний набір символів, у якому зустрічаються всі символи вже використані у попередніх уроках.

Пояснення

Такі уроки допомагають у засвоєнні набутих навичок і допомагають перевірити загальний рівень вивчення матеріалу. Такі уроки також є корисними з огляду на можливість повторного тренування з метою покращення загальних навичок машинопису.

Спеціальні уроки вивчення введення великих літер

У курсі має бути передбачено декілька спеціальних уроків, які буде присвячено введенню великих літер. Найкраще вводити великі літери у декілька етапів: спочатку використати ліву клавішу Shift, потім праву, потім обидві, а потім один або два уроки повторення.

Пояснення

Вивчення введення великих літер є найскладнішою частиною навчання машинопису. Тому ці уроки потребуватимуть особливих зусиль.

Вивчення всього набору клавіш на клавіатурі

Таке вивчення має навчити учня користуватися символами, доступ до яких здійснюється за допомогою клавіш-модифікаторів, відмінних від Shift. За ідеальних умов, має бути використано всі можливі символи, цифри та символи, які можна ввести за допомогою клавіатури.

Пояснення

Чим повнішим є курс, тим більше знань може почерпнути з нього учень. Повніші курси також будуть цікавішими для досвідчених у машинописі користувачів.

Скористайтеся кнопкою для додавання до курсу нового уроку, кнопкою для вилучення позначеного уроку з вашого курсу і кнопками / для зміни порідку уроків у курсі.

Важливо

Будьте обережними, якщо вилучаєте уроки. Вилучення уроків може призвести до вилучення даних щодо поступу навчання для всіх користувачів курсу. Якщо ви плануєте масштабні зміни у курсі, варто вносити їх до копії старої версії курсу.

Вміст уроку можна редагувати за допомогою поля редагування у нижній правій частині вікна редактора. Ви можете скопіювати фрагменти тексту з вашого улюбленого текстового редактора і вставити їх до цього поля.

За допомогою кнопки можна відкрити звичайний текстовий файл, вміст якого буде імпортовано до поля тексту уроку.

Кнопку призначено для перенесення рядків тексту уроку. Редактор «Навчання машинопису» переносить рядки так, щоб у кожному з них було не більше рекомендованих 60 символів.

Припустімо, що ви бажаєте додати новий урок. Ось декілька порад, на які вам слід зважати:

Надавайте урокам зрозумілі назви

Назви нових символів, якщо такі використано, або формулювання змісту уроку у іншій формі.

Пояснення

Хороший заголовок спрощує пошук курсу, якщо вам потрібен певний курс.

Текст уроку має складатися зі слів мови і речень

Краще за все, щоб урок складався зі зрозумілого неперервного фрагмента тексту на довільну тему.

Пояснення

Навчання за допомогою справжніх слів і речень є ефективнішим за навчання за допомогою довільних комбінацій символів, оскільки таке навчання є ближчим до справжнього машинопису. Крім того, так навчатися набагато веселіше.

Уникайте комбінацій літер, що не використовуються у записі слів

Навчання за допомогою справжніх слів мови може виявитися неможливим протягом початкових уроків, оскільки учневі буде доступним доволі обмежений набір символів, але щойно це стане можливим, варто використовувати лише слова справжньої мови. Ніколи не використовуйте у ваших уроках слів, які написано з помилками.

Пояснення

Випадкові комбінації символів важко набирати, вони навряд чи трапляться під час набирання звичайних текстів. З іншого боку, слова з помилками можуть збити учня з пантелику або навіть зашкодити навчанню, оскільки учень може запам’ятати помилкове написання слів.

Урок має складатися приблизно з 600 символів

Уроки можуть бути довшими, аж до 1200 символів, а ось коротших уроків слід уникати. Це зокрема стосується уроків повторення.

Пояснення

Використання розмірів уроків у цьому діапазоні надасть змогу недосвідченому учню (учню, швидкість набирання символів яким є близькою до 120 символів на хвилину) виконати урок протягом п’яти-десяти хвилин. Довші уроки втомлюватимуть учнів, коротші є неефективними.

Перевірка якості на панелі редактора тексту уроку

Перевірка якості у вікні редактора курсів

Вище наведено знімок вікна редактора курсів з одним з проблемних уроків. На знімку можна бачити результати використання однієї з вбудованих перевірок якості: перевірки на символи, які є недоступними для цього уроку, оскільки цих символів не було серед нових символів уроку або символів попередніх уроків. Помилкові символи позначено червоним кольором. Також програма здатна перевіряти урок на занадто довгі рядки, притлумлюючи колір символів, які виходять за межі дозволеної довжини рядка.

Ліворуч можна бачити список всіх файлів даних, про які відомо програмі «Навчання машинопису», вбудованих та створених користувачем. Якщо користувачем буде вибрано вбудований ресурс, редактор перемкнеться у режим простого перегляду. Якщо користувачем буде вибрано пункт розкладки клавіатури, показані дані також буде видозмінено відповідним чином.