Handbok Kid3

Urs Fleisch

Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 3.8.6 (2021-03-18)

Kid3 är ett program för att redigera ID3v1 och ID3v2 taggar i MP3-filer på ett effektivt sätt. Taggar i Ogg/Vorbis-, Opus-, DSF-, FLAC-, MPC-, APE-, MP4/AAC-, MP2-, Speex-, TrueAudio-, WavPack-, WMA-, WAV-, AIFF-filer och spårningsmoduler (MOD, S3M, IT, XM) stöds också. Det är enkelt att tilldela taggar i fler filer till samma värden (t.ex. album, artist, år och genre i alla filer för samma album) och generera taggar från filnamn eller vice versa.


Innehållsförteckning

Översikt
Väljare
kid3
kid3-qt
kid3-cli
1. Inledning
2. Använda Kid3
Funktioner i Kid3
Exempel på användning
3. Kommandoreferens
Elementen i det grafiska användargränssnittet
Fillista
Redigera spellista
Kataloglista
Fil
Tagg 1
Tagg 2
Tagg 3
Ramlista
Synkroniserad sångtext och händelsetidskoder
Menyn Arkiv
Menyn Redigera
Menyn Verktyg
Menyn Inställningar
Menyn Hjälp
4. kid3-cli
Kommandon
Hjälp
Tidsgräns
Avsluta programmet
Byt katalog
Skriv ut den aktuella katalogens filnamn
Kataloglista
Spara de ändrade filerna
Markera fil
Välj tagg
Hämta taggram
Ange taggram
Återställ
Importera från fil
Automatisk import
Ladda ner albumomslag
Exportera till fil
Skapa spellista
Verkställ filnamnsformat
Verkställ taggformat
Verkställ textkodning
Byt namn på katalog
Numrera spår
Filtrera
Konvertera ID3v2.3 till ID3v2.4
Konvertera ID3v2.4 till ID3v2.3
Filnamn från tagg
Tagg från filnamn
Tagg till annan tagg
Kopiera
Klistra in
Ta bort
Anpassa Kid3
Exempel
JSON-format
5. Tack till och licens
A. Installation
Hur man skaffar Kid3
Krav
Kompilering och installation
Inställning
B. D-Bus gränssnitt
D-Bus-exempel
D-Bus programmeringsgränssnitt
Öppna fil eller katalog
Ladda ur taggarna för alla filer som inte är ändrade eller markerade
Spara alla ändrade filer
Hämta ett detaljerat felmeddelande som tillhandahålls av vissa metoder
Ångrar ändringar i markerade filer
Starta en automatisk import i bakgrunden
Importera taggar från en fil
importera taggar från andra taggar
importera taggar från andra taggar för markerade filer
Ladda ner albumomslag
Exportera taggar till en fil
Skapa en spellista
Hämta objekt i en spellista
Tilldela objekten i en spellista
Avsluta programmet
Markera alla filer
Avmarkera alla filer
Ställ in första filen som den aktuella filen
Ställ in föregående fil som den aktuella filen
Ställ in nästa fil som den aktuella filen
Markera första filen
Markera föregående fil
Markera nästa fil
Markera aktuell fil
Expandera eller dra ihop aktuellt filobjekt om det är en katalog
Verkställ filnamnsformatet
Verkställ taggformatet
Verkställ textkodning
Ange katalognamn från taggar
Ställ in följande spårnummer i markerade filer
Filtrera filerna
Konvertera ID3v2.3 taggar till ID3v2.4
Konvertera ID3v2.4 taggar till ID3v2.3
Hämta katalogens sökväg
Hämta namnet på den aktuella filen
Ställ in namnet på markerad fil
Ställ in format att använda när filnamnet ställs in från taggarna
Ställ in filnamn för markerade filer från taggarna
Hämta ramens värde
Tilldela ramens värde
Hämta alla ramar i en tagg
Hämta teknisk information om filen
Tilldela tagg från filnamn
Tilldela tagg från en annan tagg
Kopiera tagg
Klistra in tagg
Ta bort tagg
Tolka om inställningen
Spelar markerade filer
C. QML-gränssnitt
QML-exempel
QML-programmeringsgränssnitt
Kid3Script
Skriptfunktioner
Programsammanhang
Inställningsobjekt