Items folteren

De Dialoog geavanceerd filter stelt u in staat om de zichtbare items in de Kolomweergave te beperken tot diegenen die overeenkomen met filterregels. Het filter kan gebruikt worden om de items te zoeken die aan alle regels in de dialoog voldoen of die te vinden die overeenkomen met één van hen. De Dialoog geavanceerd filter is ook nuttig voor geavanceerd zoeken binnen een verzameling.

De Tellico Geavanceerde filterdialoog

Elke rij bevat een enkele filterregel. Selecteer het overeen te komen veld in het eerste vakje in de rij, selecteer daarna een overeenkomstregel in het centrum. Regels kunnen overeenkomen met waarden die een bepaald woord bevatten of exact gelijk zijn. Een reguliere expressie kan ook gebruikt worden om items overeen te laten komen, in welk geval de knop Bewerken... actief wordt voor bewerking van de expressie, als KRegExpEditor is geïnstalleerd op uw computer. Het overeen te komen woord of tekenreeks zou tenslotte ingevoerd moeten worden in het tekstvak. Voor afbeeldingsvelden kan de afbeeldingsgrootte gebruikt worden voor filtering waar de filterwaarde vergeleken wordt met de grotere afbeeldingsafmetingen, zowel breedte als hoogte.

Tot acht (8) regels kunnen in het filter gebruikt worden. De knoppen Meer en Minder kunnen gebruikt worden om regels toe te voegen of te verwijderen.

Filters kunnen opgeslagen worden, zodat alle items die overeenkomen gegroepeerd kunnen worden in de Filterweergave. De weergave is dynamisch, zodat toegevoegde of gewijzigde items, automatisch in de groepering worden bijgewerkt. Om het filter op te slaan, voer een naam in in het tekstvak en klik op de knop Filter opslaan.

Eerder opgeslagen filters kunnen gewijzigd worden door rechtsklikken op het filteritem in de Filterweergave en selectie van Filter wijzigen. De Geavanceerde filterdialoog wordt geopend en wijzigingen kunnen gemaakt worden aan de filternaam of regels.

Om de science fiction boeken te vinden, die u niet hebt gelezen, activeer de knop Alle volgenden overeen laten komen, stel de eerste regele in op Genre bevat Science Fiction en de tweede op Gelezen bevat geen waar. (Voor Keuzevakvelden, is de interne waarde waar).

Om de boeken te vinden van Bujold of Weber, activeer de knop Elk van de volgende overeen laten komen, stel de eerste regel in op Auteur bevat Bujold en de tweede op Auteur bevat Weber.