Hoofdstuk 3. Tellico details

Veldtypen

Elke verzameling kan een ongelimiteerd aantal velden hebben. Tellico ondersteunt elf typen velden, wat mogelijkheden biedt voor een reeks van verschillende gegevens.

Eenvoudige tekst

Het meest eenvoudige veldtype is Eenvoudige tekst. Er zijn geen beperkingen op de waarden van de velden en het invoerwidget is de standaard regelbewerking. Dit type is van toepassing op velden waarvan niet verwacht wordt om lange waarden te bevatten, dus zoiets als de auteur of het genre.

Cijfers

Het type Getal is identiek aan het type eenvoudige tekst, behalve dat het gegevens beperkt is tot iets numerieks. Items zullen numeriek gesorteerd worden in de kolomweergave als Getal als veldkolom wordt aangeklikt. De standaard regelbewerking, met kleine pijlknoppen voor het verhogen of verlagen van de waarde, wordt gebruikt voor invoer. Er zal nooit formattering worden gebruikt.

URL

Het type URL stelt in staat koppelingen naar andere documenten in te voeren met de standaard bestandstypeassociaties van KDE voor het openen van de gekoppelde documenten. Er wordt geen validatie gedaan op de actuele waarde van een veld met URL, maar ongeldige koppelingen worden niet geopend. De gegevensitem is een bewerking van een regel met een knop voor het openen van de standaard dialoog voor openen van een bestand, maar elke URL mag gebruikt worden. Relatieve URL's worden geïnterpreteerd relatief tot de locatie van het gegevensbestand, nadat het is opgeslagen.

In de Itembewerker wordt het label de koppeling, terwijl in de Itemweergave, een actuele hyperlink wordt gebruikt. Dit veldtype is gemakkelijk voor koppelingen naar PDF bestanden van bibliografische items of bijvoorbeeld naar commentaar op films. Er wordt geen formattering toegepast.

Relatieve URL's kunnen ook gebruikt worden. Ze worden geïnterpreteerd relatief tot de locatie van het gegevensbestand van Tellico. In de Itembewerker levert de regelbewerking automatische aanvulling voor lokale bestandslocaties. Als u de URL van het dialoogvak van de bestandenkiezer van KDE wilt interpreteren relatief tot de locatie van het document, dan moet een eigenschap voor het veld met URL ingesteld worden op relative : true.

Paragraaf

Voor langere tekstvelden biedt het type Paragraaf een groter tekstbewerkingsgebied en is altijd zijn eigen categorie. Een veld Paragraaf mag geen meerdere waarden hebben en ook wordt het niet automatisch geformatteerd. Het kan niet gebruikt worden voor groepering. Overzichten, samenvatting van de plot of reviews zouden ingevoerd moeten worden in dit type veld.

Keuze

Wanneer een veld beperkt moet worden tot een paar vooraf ingestelde waarden, wordt een type Keuze gebruikt. De te accepteren waarden worden getoond in een keuzevak voor selectie. Natuurlijk zijn meerdere waarden niet toegestaan. Velden zoals het type bibliografie of persoonlijke waardering zijn velden van het type Keuze.

Puntkomma's moeten worden gebruikt om de toegestane waarden te scheiden.

Keuzevakje

Voor velden die geen waarde of een yes aannemen is het type Keuzevakje beschikbaar. Standaard staat het veld dan op off. Velden van het type Keuzevakje worden niet geformatteerd en zijn beperkt tot enkele waarden. Intern worden de waarden van de velden doorgegeven als true of false. Sommige voorbeelden zijn de velden gift of geleend.

Datum

Een veld Datum kan een dag, maand en jaar bevatten. De datum wordt getoond in het standaard formaat YYYY-MM-DD, wat gemakkelijke sortering mogelijk maakt. De standaard datumselectie van KDE kan gebruikt worden om de datum met de muis te kiezen of deze kan direct ingevoerd worden. Het veld vereist niet dat alle velden voor het jaar, maand en dag zijn ingevuld; alleen het jaar kan bijvoorbeeld ingevoerd worden. Meerdere waarden zijn niet toegestaan.

Tabel

Het veld Tabel bevat één of meer kolommen met waarden. In de Itembewerker wordt het veld gepresenteerd door een rekenbladachtige weeergave, met genummerde rijen. Wanneer de laatste rij is geselecteerd wordt een extra rij toegevoegd. Automatisch aanvullen is niet beschikbaar. Dit veld is nuttig voor een lijst met hoofdstukken in een boek, scènes in een film of liederen in een album. Velden met type Tabel zijn altijd een categorie op zichzelf.

Het aantal kolommen, tot een maximum van tien, worden gedefineerd door een eigenschap aan de velddefinitie toe te voegen met de naam columns. De kolommen kunnen gelabeld zijn door rechts te klikken op de kopregel of door een veldeigenschap genaamd column1, etc.

Bij gebruik van de Itembewerker voor velden in de Tabel, kunnen rijen verplaatst worden door ze met de muis te verslepen met indrukken van de Ctrl-toets. Er is ook een pop-upmenu beschikbaar door rechts te klikken op de tabel, waarmee rijen kunnen worden ingevoegd of verwijderd.

Afbeelding

Afbeeldingsvelden bevatten een afbeelding van elk formaat ondersteund door KDE. Enige typische omvatten PNG of JPEG. De afbeelding kann opgeslagen worden in het gegevensbestand van Tellico zelf of in de gegevensmap van de toepassing. De standaard bestandenkiezer van KDE wordt gebruikt, u kunt dus een URL gebruiken of gewoon een lokaal beschikbaar bestand. Afbeeldingen kunnen ook versleept worden uit een bestandsbeheerder of browser.

Waardering

Velden voor Waardering tonen een aantal sterren om een numerieke waardering voor een item aan te geven. Standaard heeft de waardering een maximum van vijf. Het minimum en maximum kan gewijzigd worden door eigenschappen in te stellen in de velddefinitie in de Veldendialoog voor eigenschappen, respectievelijk genaamd minimum en maximum.

Velden voor afgeleide waarde

Velden met afgeleide waarden zijn een speciaal geval. Het veldtype komt overeen met het typische type van de waarde die het veld bevat, maar de waarde van het veld wordt gemaakt uit andere velden met behulp van een tekenreeksformat in de beschrijving van het veld. Als het veld bijvoorbeeld een waardesjabloon heeft %{title} %{year}, dan zal de waarde van dat veld de titel zijn gevolgd door het jaar. Dit veldtype wordt primair gebruikt voor het titelveld in de verzameling van munten, postzegels, visitekaartjes en wijnen. Ofwel de interne veldnaam of de veld titel kan gebruikt worden in de beschrijving voor het formatteren.

Om slechts een enkele waarde voor een veld met meerdere waarden te selecteren, voegt u een positie-index toe aan het sjabloon, zoals %{author:1} voor de eerste auteur. De positie mag negatief zijn, tellend vanaf het einde, dus %{author:-1} zou de laatste auteur zijn. Waarden met hoofd- en kleine letters kunnen gebruikt worden door instellen van sjabloonvlaggen, zoals %{author:1/l} for lower-case first author and %{author:1/u} voor hoofdletters.