Algemeen gebruik

Het hoofdvenster heeft drie aparte gebieden, die allemaal op een verschillende manier informatie tonen over de verzameling. De primaire weergave is de Kolomweergave in het gebied rechtsboven, waar de waarde van elk veld voor elk item getoond kan worden. Aan de linker kant, bevatten tabbladen de Groepsweergave, die gebruikt kan worden om de items te groeperen in een boomstructuur, de Filterweergave, die wordt gebruikt om items te volgen die aan bepaalde criteria voldoen en de Leningweergave, waar lijst van leningen wordt weergegeven. Tenslotte, de Itemweergave toont een ingedeelde weergave van de gegevens van een enkel item of rechtsonder een pictogramweergave van een groep items.

Het hoofdvenster van Tellico

Kolomweergave

Elk van de velden in de verzamelingen kan getoond worden in de Kolomweergave, hoewel de velden Paragraaf, Afbeelding en Tabel waarschijnlijk niet nuttig zijn. Rechts klikken op de kop van de weergave opent een menu voor de selectie van zichtbare velden. De kolommen kunnen andere afmetingen krijgen en op elke manier gesorteerd worden en de instellingen zullen tussen sessies opgeslagen worden.

Groepsweergave

De Groepsweergave groepeert de items in een boomstructuurweergave door elk veld dat groepering toestaat. Het aantal items in elke groep wordt getoond naast de groepsnaam. Groepen kunnen uit- of ingevouwen worden door op het pijlteken te klikken of door dubbelklikken op het item. Uit en invouwen van alle groepen zijn opties in het contextmenu na rechtsklikken. De boomstructuur kan gesorteerd worden ofwel op de groepsnaam of op het aantal, door te klikken op de koptekst. Een groep kan ook gebruikt worden als een filter voor de Kolomweergave door rechtsklikken op het groepsitem.

Wanneer meer dan één veld in de verzameling de optie Formatteren als een naam heeft ingeschakeld, wordt een extra groep toegevoegd om al die velden te combineren in één enkele pseudo-groep Mensen.

Als een item geen waarde bevat voor het veld dat gebruikt wordt om de groepen te vormen, dan wordt het geplaatst in de (Lege) groep, die een rode map gebruikt.

Filterweergave

Als een een filter is opgeslagen voor de verzameling, dan wordt de Filterweergave actief. Als u items toevoegt of wijzigt, worden ze automatisch gecontroleerd tegen de filters en toegevoegd of verwijderd indien van toepassing. Het filter kan worden gewijzigd door dubbel te klikken op het item om de Dialoog voor geavanceerd filteren te openen. Rechts klikken geeft u de optie om het geheel te verwijderen.

De Filterweergave

Uitleenweergave

Nadat items zijn aangemerkt als uitgeleend, wordt de Weergave uitgeleend toegevoegd aan het venster, die geleende items dan gevold worden. Uitleningen worden per item gevolgd, dus rechts klikken op een item heeft een optie voor wijzigen van de uitlening met de Uitleendialoog.

De Uitleenweergave

Itemweergave

Een geformatteerde representatie van de waarden van een item wordt getoond in de Itemweergave. Sjablonen worden gebruikt voor de indeling en elke extra illustraties. Aparte sjablonen voor elk type verzameling kunnen gespecificeerd worden in de Configuratiedialoog, samen met aangepaste kleuren en lettertypen.

Alle standaard sjablonen gebruiken de selectie voor kleur en lettertype, maar andere aangepaste sjablonen mogelijk niet. De standaard sjablonen maken ook URL-velden actief, die de standaard bestandsassociaties van KDE volgen. Bij exporteren naar HTML worden het huidige sjabloon gebruikt voor het exporteren van de individuele itembestanden.

Statusbalk

De statusbalk wordt gebruikt om u te tonen wat Tellico nu aan het doen is. Het bevat ook het totaal aantal items in de verzameling en als er een filter wordt gebruikt, hoeveel er nu zichtbaar zijn.