Hoofdstuk 4. Skrooge gebruiken (geavanceerd)

Gepland

Deze plugin toont een lijst met alle geplande handelingen.

Hier kunt u bij iedere geplande handeling zijn eigen parameters instellen.

Volgende keer

Als informatie, maar u kunt het gebruiken om de datum van de volgende keer in te stellen.

Eenmaal iedere

U kunt instellen dat een handeling gedurende een aantal dagen, maanden of jaren herhaald moet worden.

Aantal keren

Als de gebeurtenis maar een beperkt aantal keren voorkomt, dan kunt u deze optie inschakelen en het aantal keren dat het nog gaat voorkomen instellen, of de datum van de laatste keer dat het voorkomt.

Stuur herinnering

Als u wilt dat Skrooge een herinnering toont om u aan de komende geplande handeling te herinneren, dan kunt u deze optie inschakelen en het aantal dagen instellen dat herinnering voor de gebeurtenis te zien is.

Automatisch schrijven

Als u wilt dat Skrooge automatisch de komende geplande handeling schrijft, dan kunt u deze optie inschakelen en het aantal dagen instellen voor de gebeurtenis wanneer het wordt geschreven.

Als u de handeling wilt wijzigen (categorie, aantal, ...), dan moet u klikken op Ga naar de bewerking.

Als u dubbelklikt op een geplande handeling dan krijgt u in een nieuwe tab een lijst met handelingen te zien die bij deze geplande handeling horen.

Geplande handelingen

Als u een handeling plant, dan dient het als basis als u het nog een keer wilt laten voorkomen. Laten we een voorbeeld bekijken, met deze handeling:

Tabel 4.1. Geplande handelingen (stap 1)

DatumBegunstigdeCategorieHoeveelheid
20/06/2009KDEDonaties > Open Source20€

Als u deze handeling nog een keer plant, dan zal het de volgende keer exact op dezelfde manier worden geschreven:

Tabel 4.2. Geplande handelingen (stap 2)

DatumBegunstigdeCategorieHoeveelheid
20/06/2009KDEDonaties > Open Source20€
20/07/2009KDEDonaties > Open Source20€

Als u iets wijzigt in de laatste keer dat de gebeurtenis voorkwam, dan wordt het de nieuwe basis voor de volgende keer dat de gebeurtenis voorkomt. Bijvoorbeeld, als u uw maandelijkse contributie aan KDE in juli verhoogt naar 25€, dan zal de volgende keer het ook meteen een bedrag van 25€ zijn:

Tabel 4.3. Geplande handelingen (stap 3)

DatumBegunstigdeCategorieHoeveelheid
20/06/2009KDEDonaties > Open Source20€
20/07/2009KDEDonaties > Open Source25€
20/08/2009KDEDonaties > Open Source25€

Alles bij elkaar is een geplande handeling is een dynamisch object, waarbij de laatste gebeurtenis de basis is. Maar misschien wilt u dat alle gebeurtenissen statisch zijn, bijv. dat bij elke nieuwe gebeurtenis dezelfde waarden worden gebruikt ? In dat geval, kunt u beter Geplande sjablonen gebruiken.

Geplande sjablonen

Sjablonen zijn een soort standaardhandelingen. Als u een sjabloon plant, dan zal elke handeling precies gelijk zijn aan de sjabloon. Laten we ons voorbeeld uit het vorige hoofdstuk nog een keer gebruiken, door een sjabloon zoals deze te creëren:

Tabel 4.4. Geplande sjablonen (stap 1)

DatumBegunstigdeCategorieHoeveelheid
20/06/2009KDEDonaties > Open Source20€

De volgende keer zal het zijn:

Tabel 4.5. Geplande sjablonen (stap 2)

DatumBegunstigdeCategorieHoeveelheid
20/06/2009KDEDonaties > Open Source20€
20/07/2009KDEDonaties > Open Source20€

Wijzig nu uw contributie voor juli voor KDE naar 25€. Omdat u een sjabloon met 20€ als waarde heeft geplant, zal de volgende gebeurtenis ook een bedrag van 20€ hebben:

Tabel 4.6. Geplande sjablonen (stap 3)

DatumBegunstigdeCategorieHoeveelheid
20/06/2009KDEDonaties > Open Source20€
20/07/2009KDEDonaties > Open Source25€
20/08/2009KDEDonaties > Open Source20€

Als het nodig is dat u de maandelijkse waarde wijzigt, bewerk dan gewoon het sjabloon, en alle toekomstige gebeurtenissen zullen de nieuwe waarde hebben.