Budgetten

Met dit plugin kunt u uw budget definiëren en beheren.

Zoals in alle andere financiële software, kunt u in Skrooge een budget definiëren. U kunt dit handmatig doen of automatisch laten doen.

Budget definitie

In de handmatige mode, kunt u:

  • Definieer een budget voor een categorie per jaar.

  • Definieer een budget voor een categorie voor alle maanden van een jaar.

  • Definieer een budget voor een categorie voor een specifieke maand van een jaar.

  • Bepaal of inkomsten dan wel uitgaven van de subcategorieën ook gelden bij het bepalen van het budget (voorbeeld: als u de optie inschakelt dan is een budget voor de categorie "Bestelwagen" ook geldig voor de subcategorie "Bestelwagen > Brandstof").

Tip

U kunt een budget definiëren waarin alle inkomsten en uitgaven terechtkomen die niet in een ander budget zitten door de categorie leeg te laten. Dit is erg handig omdat u er dan zeker van bent dat u geen uitgave mist.

In automatisch modus kunt u:

  • Voor een jaar een budget definiëren gebaseerd op de handeling en van het vorige jaar.

  • Ontbrekende budget items definiëren om elke maand en/of jaar te balanceren. Zelfs voor handmatig gedefinieerde budgetten.

Budgetregels

Om verder te gaan met budgetteren, nemen we als voorbeeld het volgende in balans zijnde budget:

  • -500 € / maand voor "Voedsel".

  • +500 € / maand voor alle andere categorieën uitgaven en inkomsten.

Stelt u zich voor dat u tijdens de vorige maand 600 € voor "Voedsel" heeft uitgegeven! Skrooge heeft u geïnformeerd dat u over het gedefinieerde budget bent heen gegaan maar u kunt niet stoppen met eten. U heeft dus meer uitgegeven dan verwacht! Hoe moeten we dat oplossen?

Met Budgetregels is mogelijk om te definiëren wat u wilt doen met het verschil (positief of negatief). U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om het verschil van een maand te transporteren naar de volgende maand. In dit geval zal dan uw nieuwe budget voor "Voedsel" voor de huidige maand zijn -400 € (-500+100). U heeft dus actie ondernomen om de situatie weer onder controle te krijgen.

Budgetregels kunnen u ook bij een project helpen. U kunt bijvoorbeeld een regel zoals deze definiëren: Alle positieve verschil (besparingen) op "Voedsel" worden getransporteerd naar "Vakantie". Als u op deze manier het verwachte bedrag voor het "Vakantie"-budget bij elkaar heeft gespaard dan kunt u gaan.