Hoofdstuk 3. Commandoreferenties en configuratie

De menubalk van Kooka

Het menu Bestand

BestandNieuwe map...

Maakt een nieuw map aan om de afbeeldingen uit de Kooka-galerij in op te slaan.

BestandAfbeelding opslaan (Ctrl+S)

Slaat de in de Kooka galerij geselecteerde afbeelding op in een andere map op de harde schijf.

Zie de sectie Opslaan voor meer details.

BestandMap verwijderen (Shift+Del)

Verwijdert een in de Kooka Galerij geselecteerde map.

BestandNieuwe afbeelding uit selectie (Ctrl+N)

Als op de gescande afbeelding meer staat dan u op de uiteindelijke afbeelding wilt laten zien, dan kunt u dit onderdeel gebruiken om uw afbeelding kleiner te maken door op uw afbeelding een gedeelte te markeren en vervolgens dit onderdeel te selecteren. De afbeelding wordt vervolgens overeenkomstig uw markering bijgesneden. U bent wellicht al bekend met dit hulpmiddel uit KolourPaint.

BestandAfbeelding uitladen

Verwijder de in de getoonde afbeelding in de Afbeeldingsviewer.

BestandAfdrukken (Ctrl+P)

Drukt de getoonde afbeelding af.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Kooka afsluiten.

Het menu Scan

ScanOCR afbeelding

Start de optical character recognition (OCR) van de hele afbeelding met behulp van het herkenningssysteem dat gekozen is op de OCR pagina in het dialoogvenster voor de instellingen. Dit start het herkennen van de karakters op de afgebeelde afbeelding.

ScanOCR selectie...

Een venster opent voor het herkennen van de karakters. Hier zal echter alleen de karakters worden herkent in het gemarkeerde gebied van de uiteindelijke scan.

Het menu Afbeelding

De acties uit dit menu zijn ook beschikbaar in het contextmenu van het voorbeeldvenster.

AfbeeldingSchalen naar breedte (Ctrl+I)

Toont de afbeelding verschaalt naar de breedte van het scherm.

AfbeeldingSchalen naar hoogte (Ctrl+H)

Toont de afbeelding verschaalt naar de hoogte van het scherm.

AfbeeldingOriginele grootte (Ctrl+1)

Verschaalt terug naar het originele formaat door de afbeelding op het scherm te vergroten of te verkleinen.

Er zijn nog meer methoden voor het verschalen van een afbeelding: klik met de rechtermuisknop op de getoonde afbeelding. Negeer de drie eerder genoemde methoden en stel de vergroting zelf in. Dit kunt u ook doen in het Voorbeeld venter.

AfbeeldingVerticaal spiegelen (Ctrl+V)

Spiegelt de afbeelding verticaal.

AfbeeldingHorizontaal spiegelen (Ctrl+M)

Spiegelt de afbeelding horizontaal.

AfbeeldingLinksom draaien (Ctrl+7)

Roteert de afbeelding negentig graden tegen de klok in.

AfbeeldingRechtsom draaien (Ctrl+9)

Roteert de afbeelding negentig graden met de klok mee.

AfbeeldingAfbeelding 180 graden draaien (Ctrl+8)

Roteert de afbeelding honderdtachtig graden.

Het menu Instellingen

Naast de standaard KDE-menu's Instellingen en Help zoals beschreven in het hoofdstuk Menu van de documentatie in KDE Fundamentals heeft Kooka specifieke menu-items van het programma:

InstellingenScanapparaat selecteren...

Als u verschillende scanners hebt gebruik deze actie om een scanner te selecteren en gebruik een bepaald apparaat altijd bij opstarten.

InstellingenScanapparaat toevoegen

Een apparaat dat niet automatisch gedetecteerd wordt bij opstarten van Kooka.