Hoofdstuk 2. Instructies voor de toepassing

De website http://www.sane-project.org heeft informatie over ondersteunde scanners. Bekijk deze, indien mogelijk, alvorens een scanner te kopen.

Het hoofdvenster van Kooka

Start Kooka vanaf een console door gewoon kooka in te typen of selecteer het in het submenu Grafisch in de programmastarter. Maak, indien gewenst, een koppeling aan op het bureaublad, die een pictogram van een scanner gebruikt.

Om Kooka alleen voor optische tekenherkenning te gebruiken zonder te verbinden met een scanner, start de toepassing in modus gallery met kooka -g.

Het hoofdvenster van Kooka bestaat uit drie gedeeltes. Aan de bovenkant, ziet u zowel pictogrammen als menupanelen. Gebruik de muis om het venster naar wens te vergroten of te verkleinen.

 • Het navigatievenster bestaat uit drie tabs, waarmee u kunt schakelen tussen de Scannen, Tekstherkenning (OCR) en de geïntegreerde bestandsbeheerder genaamd de Galerij. De werkmap is te zien in het bovenste gedeelte van het venster samen met de map waar de scan zal worden opgeslagen.

 • Maak uw scanner-afhankelijke instellingen, die afhankelijk zijn van de scanner waarmee u verbonden bent, in het venster linksonder. Dit zijn meestal instellingen voor de resolutie, helderheid en contrast, scan-modus (bijv., kleur, grijs, of binair (lijnen)), en voor gamma waarden.

  Maak hier eerst uw instellingen. Start daarna de voorbeeldweergave van de scan met Scanvoorbeeld. Het resultaat van de scan zal in het rechter paneel verschijnen.

  Selecteer voor de uiteindelijke afmetingen in het voorbeeldvenster met de muis het gebied dat u wilt scannen.

  Nadat u dit heeft gedaan, klikt u op Scan om de selectie die u in het voorbeeld heeft gemaakt te scannen. Na het scannen, krijgt u de vraag in welk bestandsformaat u de afbeelding wilt opslaan en of u dat uw standaard bestandsformaat wilt maken (zonder in de toekomst opnieuw te worden gevraagd).

  Opmerking

  Als u aangevinkt hebt dat u niet meer gevraagd wilt worden naar het opslagformaat, dan zal de geheugenassistent niet langer verschijnen. Om het formaat in de toekomst te wijzigen, selecteer InstellingenKooka instellen...Afbeelding opslaanAltijd de opslagassistent gebruiken

 • Het grote venster toont hoe de afbeelding verschijnt na een uiteindelijke scan.