Het handboek van Kooka

Martin Sommer

Ontwikkelaar: Klaas Freitag
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler: Ronald Stroethoff
herziening Kooka 0.90 (2017-07-17)

Kooka stelt u in staat om een afbeeldingsformaat te scannen, op te slaan en te bekijken in elk afbeeldingsformaat dat Qt™ ondersteunt en kan optische tekenherkenning (OCR) uitvoeren.