Het handboek van Kid3

Urs Fleisch

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 3.9.0 (2021-12-18)

Kid3 is een toepassing om de ID3v1 en ID3v2 tags in MP3 bestanden op een efficiënte manier te bewerken. Ook tags in Ogg/Vorbis, Opus, DSF, FLAC, MPC, APE, MP4/AAC, MP2, Speex, TrueAudio, WavPack, WMA, WAV, AIFF bestanden en trackermodules (MOD, S3M, IT, XM) worden ondersteund. Het is gemakkelijk om tags van meerdere bestanden in te stellen op dezelfde waarden (bijv. album, artiest, jaar en genre in alle bestanden van hetzelfde album) en de tags te genereren uit de bestandsnaam of vice versa.


Inhoudsopgave

Samenvatting
Opties
kid3
kid3-qt
kid3-cli
1. Inleiding
2. Kid3 gebruiken
Functies van Kid3
Voorbeeld van gebruik
3. Overzicht van de opdrachten
De GUI-elementen
Bestandslijst
Afspeellijst bewerken
Mappenlijst
Bestand
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Framelijst
Gesynchroniseerde liedtekst en tijdcodes van gebeurtenissen
Het menu Bestand
Het menu Bewerken
Het menu Hulpmiddelen
Het menu Instellingen
Het menu Help
4. kid3-cli
Commando's
Help
Tijdslimiet
Toepassing afsluiten
Map wijzigen
Toon de bestandsnaam van de huidige map.
Mappenlijst
De gewijzigde bestanden opslaan
Bestand selecteren
Tag selecteren
Tagframe ophalen
Tagframe instellen
Ongedaan maken
Uit bestand importeren
Automatisch importeren
Hoesillustratie van album downloaden
Naar bestand exporteren
Afspeellijst aanmaken
Bestandsnaamformaat toepassen
Tagformaat toepassen
Tekst-codering toepassen
Hernoem map
Aantal tracks
Filter
ID3v2.3 naar ID3v2.4 converteren
ID3v2.4 naar ID3v2.3 converteren
Bestandsnaam uit tag
Tag uit bestandsnaam
Tag naar andere tag
Kopiëren
Plakken
Verwijderen
Kid3 configureren
Programma of QML-script uitvoeren
Voorbeelden
JSON-formaat
5. Dankbetuigingen en licentie
A. Installatie
Hoe Kid3 te verkrijgen
Vereisten
Compilatie en installatie
Configuratie
B. D-Bus-interface
Voorbeelden met D-Bus
D-Bus API
Bestand of map openen
Ontlaad de tags van alle bestanden die niet zijn gewijzigd of geselecteerd
Alle gewijzigde bestanden opslaan
Krijgt een gedetaileerde foutmelding geleverd door sommige methoden
Draait wijzigingen in de geselecteerde bestanden terug
Start een automatische bulkimport
Tags importeren uit een bestand
Tags importeren uit andere tags
Tags importeren uit andere tags uit geselecteerde bestanden
Hoesillustratie van album downloaden
Tags exporteren naar een bestand
Een afspeellijst aanmaken
Items uit een afspeellijst halen
Items van een afspeellijst instellen
Sluit de toepassing
Alle bestanden selecteren
Selectie van alle bestanden ongedaan maken
Het eerste bestand als het huidige bestand instellen
Het vorige bestand als het huidige bestand instellen
Het volgende bestand als het huidige bestand instellen
Het eerste bestand selecteren
Het vorige bestand selecteren
Het volgende bestand selecteren
De huidige bestand selecteren
Het huidige bestandsitem uit- of invouwen als het een map is
Het bestandsnaamformaat toepassen
Het tagformaat toepassen
Tekst-codering toepassen
Mapnaam uit de tags instellen
Opvolgende tracknummers instellen in de geselecteerde bestanden
De bestanden filteren
ID3v2.3 tags naar ID3v2.4 converteren
ID3v2.4 tags naar ID3v2.3 converteren
Pad van map ophalen
Naam van huidig bestand ophalen
Naam van geselecteerd bestand instellen
Te gebruiken formaat instellen bij instellen van de bestandsnaam uit de tags
De bestandsnamen van de geselecteerde bestanden instellen uit de tags
Waarde van frame ophalen
Stelt waarde van frame in
Alle frames van een tag ophalen
Technische informatie over bestand ophalen
Tag uit bestandsnaam instellen
Tag instellen uit andere tag
Tag kopiëren
Tag plakken
Tag verwijderen
De configuratie opnieuw inlezen
Speelt de geselecteerde bestanden
C. QML-interface
QML-voorbeelden
QML API
Kid3Script
Functies voor scripts
Context van toepassing
Configuratieobjecten