Розділ 6. Параметри

Загальні параметри

Пункти загальних параметрів роботи Umbrello UML Modeller

Пункти загальних параметрів роботи Umbrello UML Modeller

Інше

 • За допомогою пункту Увімкнути повернення ви зможете увімкнути скасовування попередньої дії у програмі.

 • За допомогою пункту Використовувати нові модулі створення C++/Java/Ruby можна увімкнути або вимкнути використання нового засобу створення програмного коду.

 • Якщо позначено пункт Увімкнути шапку і номери сторінок під час друку, програма виводитиме дані та номер сторінки діаграми, яку буде надруковано.

 • Пункт Використовувати вкладки надає змогу користуватися у вікні одночасно декількома діаграмами, які відкрито у вкладках.

Автозбереження

 • За допомогою пункту Увімкнути автозбереження можна увімкнути або вимкнути автоматичне збереження редагованого файла.

 • Виберіть інтервал автозбереження (хв): — за допомогою цього пункту можна встановити інтервал часу між послідовними процедурами автоматичного збереження редагованих файлів.

 • Вкажіть суфікс автозбереження: — типовим суфіксом назви є .xmi, але ви можете вибрати інший суфікс назви.

Запуск

 • Якщо позначено пункт Завантажити останній проєкт, програма після запуску завжди завантажуватиме останній проєкт, над яким ви працювали.

 • За допомогою пункту Починати новий проект з: ви можете вибрати тип діаграми UML, який початково встановлюватиметься для нових проєктів.

 • За допомогою пункту Типова мова: ви можете вказати типову мову програмування, яку буде використано.

Сповіщення

 • Пункт Увімкнути усі повідомлення призначено для або вмикання усіх сповіщень, або звуження набору сповіщень.

 • Якщо позначено пункт Увімкнути повідомлення, які пов'язано із вилученням асоціацій, ви отримуватимете усі повідомлення відповідного типу.

 • Якщо позначено пункт Увімкнути повідомлення, які пов'язано із вилученням діаграм, ви отримуватимете усі повідомлення відповідного типу.