Підручник з Umbrello UML Modeller

Автори Umbrello UML Modeller

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія 2.11.0 (1 червня 2013 року)

Umbrello UML Modeller допомагає у процесі розробки програмного забезпечення. Програма використовує загальноприйнятий стандарт уніфікованої мови моделювання (Unified Modelling Language або UML), за допомогою якого можна створювати діаграми для розробки і документування ваших систем.


Зміст

1. Вступ
2. Основи UML
Про UML
Елементи UML
Діаграма випадків використання
Діаграма класів
Діаграми послідовностей
Діаграми співпраці
Діаграма станів
Діаграма діяльності
Допоміжні елементи
Діаграми компонентів
Діаграми впровадження
Діаграми взаємозв’язків сутностей
Концепції розширеної діаграми взаємозв’язку сутностей
3. Як працювати з Umbrello UML Modeller
Інтерфейс користувача
Перегляд дерева
Вікно документації та журналу команд
Робоча область
Створення, завантаження і збереження моделей
Нова модель
Збереження моделі
Завантажити модель
Редагування моделей
Додавання і вилучення діаграм
Створення діаграм
Вилучення діаграм
Перейменування діаграм
Редагування діаграм
Як вставити елементи
Вилучення елементів
Редагування елементів
Редагування класів
Асоціації
Нотатки, текст і блоки
4. Імпортування та створення коду
Створення коду
Як створити код
Імпортування коду
5. Інші можливості
Інші можливості Umbrello UML Modeller
Копіювання об’єктів у вигляді зображень PNG
Експортування до зображення
Друк
Логічні теки
6. Параметри
Загальні параметри
Інше
Автозбереження
Запуск
Сповіщення
Параметри шрифтів
Параметри інтерфейсу користувача
Загальні
Асоціації
Колір
Параметри класу
Показ
Початкова область видимості
Параметри імпортування коду
Шляхи пошуку включень
Імпорт C++
Параметри створення коду
Вкладка «Загальне» параметрів створення коду
Вкладка «Форматування» параметрів створення коду
Параметри мови
Параметри перегляду коду
Параметри автокомпонування
7. Автори та історія програми
8. Авторські права