Параметри створення коду

Вкладка «Загальне» параметрів створення коду

Пункти загальних параметрів створення коду роботи Umbrello UML Modeller

Пункти загальних параметрів створення коду роботи Umbrello UML Modeller

Засіб моделювання UML Umbrello може створювати початкові коди різними мовами програмування на основі вашої моделі UML, це допоможе вам розпочати реалізацію вашого проекту. Створений код складатиметься з оголошень класів з їх методами та атрибутами, отже вам залишиться лише «заповнити порожні місця» реалізацією дій, передбачених у ваших класах.

Мова

Тут можна вибрати мову програмування, яку буде використано для проєктів. Можливі варіанти: ActionScript, Ada, C++, C#, D, IDL, Java, JavaScript, MYSQL, Pascal, Perl, PHP, PHP5, PastgreSQL, Python, Ruby, SQL, Tcl, Vala і XMLSchema.

Теки

У пункті Записати всі створені файли в теку: передбачено поле для визначення бажаного шляху для створених файлів. Для вибору шляху можна скористатися кнопкою навігації.

Якщо позначено пункт Включати файли заголовків з теки:, користувач може визначити шлях у полі для редагування або за допомогою кнопки навігації.

Правила перезапису

Якщо код створюється у вказаній теці, за допомогою цього пункту можна визначити, що трапиться, якщо буде виявлено файл із тією самою назвою, що і створений файл.

 • Перезаписати файл без попередження або запиту.

 • Запитати, слід перезаписувати чи перейменовувати файл.

 • Використовувати іншу назву — якщо файл вже існує, перейменувати його з додавання до назви суфікса.

Вкладка «Форматування» параметрів створення коду

Пункти параметрів форматування для створення коду роботи Umbrello UML Modeller

Пункти параметрів форматування для створення коду роботи Umbrello UML Modeller

Докладність коментарів

Записувати коментарі документації, навіть якщо елементи порожні — пункт для створення коментарів для класів і функції, навіть якщо їхні записи є порожніми.

Записувати коментарі у розділи, навіть якщо розділ порожній — пункт для запису коментарів для закритих, захищених та відкритих розділів, навіть якщо вони є порожніми.

Рядки

Пункт Тип відступів: призначено для вибору між режимом без використання відступів, режимом із використанням символів табуляції і режимом із використанням пробілів.

За допомогою пункту Величина відступу: користувач може вказати кількість пробілів у режимах відступів із символами табуляції або символами пробілів.

Пункт Стиль завершення рядків: надає змогу вибрати режим розриву рядків *NIX, Windows і Mac.

Параметри мови

Параметри мови для створення коду у Umbrello UML Modeller

Параметри мови для створення коду у Umbrello UML Modeller

За допомогою цієї сторінки можна змінити параметри для мови, яку вибрано на вкладці загальних параметрів. У поточній версії передбачено пункти налаштовування лише для мови C++.

Створення коду C++

Документація

За допомогою пункту Стиль: можна вибрати варіант коментування для документації — «/** */» або «//».

Загальні

На вкладці Загальне вкладки Параметри мови розміщено декілька пунктів параметрів створення коду.

 • Префікс учасника класу

  Пункт, за допомогою якого ви можете визначити префікс, який буде додано до учасників класу при створенні коду.

 • Пакунок є простором назв

  У просторах назв передбачено метод для запобігання конфліктам назв у великих проєктах. Символи, які оголошено у блоці простору назв розташовуються у іменованій області, яка захищає їх від помилкової ідентифікації із символами із такими самими назвами, які належать іншим областям програмного коду.

 • Віртуальні деструктори

  Хоча деструктори і не успадковуються, якщо у базовому класі деструктор оголошено як віртуальний, деструктор у похідному класі завжди перевизначатиме його. Це уможливлює вилучення динамічно розміщених об'єктів поліморфного типу за допомогою вказівників на базовий клас.

 • Створювати порожні конструктори

  За допомогою цього пункту можна наказати програмі створювати конструктори із порожніми фігурними дужками.

 • Створювати методи доступу

  За допомогою цього пункту можна наказати створювати методи для доступу до типів даних.

 • Вбудовані дії

  За допомогою цього пункту можна наказати програмі створювати методи як вбудовані. Втім, компілятори зможуть визначити самостійно, чи слід вбудовувати метод.

 • Вбудовані методи доступу

  За допомогою цього пункту можна наказати програмі створювати вбудовані методи для доступу до даних класу. Втім, компілятори зможуть визначити самостійно, чи слід вбудовувати метод.

 • Публічні методи доступу

  За допомогою цього пункту можна вказати, що методи, які створено як відкриті, будуть доступними будь-якому екземпляру класу.

 • Створити методи читання із префіксом «get»

  За допомогою цього пункту можна наказати програмі додавати префікс «get» для методів, які отримують або повертають дані класу.

 • Вилучати префікс «[a-zA-Z]_» із назв методів доступу

  Якщо у пункті Префікс учасника класу було вказано якийсь префікс, за допомогою цього пункту можна вилучити цей префікс.

 • Назви методів доступу починаються із великих літер

  За допомогою цього пункту можна наказати програмі робити першу літеру назви методу великою.

 • Використовувати мітку документації «\» замість «@»

  Вибір мітки, яку буде використано для документування параметрів методу.

Створення тіла методу

Параметри тіла методу мови для створення коду у Umbrello UML Modeller

Параметри тіла методу мови для створення коду у Umbrello UML Modeller

Список

Для типу списку можливі такі варіанти: QPtrList, vector та std::vector. За допомогою розташованого нижче поля можна вказати файл для включення. Передбачено кнопку для вибору файла для включення у файловій системі. Також можна зробити список загальним (глобальним).

Рядок

Для типу рядка можливі такі варіанти: string або QString. За допомогою розташованого нижче поля можна вказати файл для включення. Передбачено кнопку для вибору файла для включення у файловій системі. Також можна зробити рядок загальним (глобальним).