Rozdział 3. Korzystanie z Remote Desktop Connection

Korzystanie z Remote Desktop Connection jest bardzo proste, na poniższym zrzucie ekranu przedstawiony jest interfejs użytkownika.

Główne okno Remote Desktop Connection

Łączenie programu Remote Desktop Connection ze zgodnymi serwerami

Program Remote Desktop Connection jest klientem, który wymaga do pracy połączenia ze zgodnym serwerem. Połączenie to może zostać nawiązane na różne sposoby:

  • Poprzez wpisanie nazwy serwera (lub jego adresu IP) w polu: Połącz z:.

  • Przez wykorzystanie otrzymanego poprzez e-mail zaproszenia, które w programie Desktop Sharing utworzył i przesłał inny użytkownik.

Poniżej znajdują się przykłady każdego z wymienionych sposobów.

Wpisanie nazwy serwera

Jeżeli znana jest nazwa lub adres IP komputera, z którym inicjowane jest połączenie (serwera), należy te informacje wpisać w polu: Połącz z:.

Na przykład, jeżeli połączenie ma zostać nawiązane z komputerem "megan", na którym pracuje serwer VNC na ekranie numer 1 (port 5901), należy w polu Połącz z: wpisać: megan:1 i wybrać z rozwijanej listy protokół vnc.

Wprowadzanie nazwy komputera w programie Remote Desktop Connection

Podobnie, jeżeli połączenie następuje z komputerem, na którym pracuje serwer protokołu RDP, należy wpisać: megan i wybrać protokół rdp. Protokół RDP nie wymaga podania numeru ekranu. Jeżeli serwer RDP korzysta z innego portu, niż domyślny, można go podać bezpośrednio: megan:3910.

Korzystanie z zaproszeń

Za pomocą programu Desktop Sharing, który jest serwerem protokołu RFB, można wysyłać mailem (i na inne sposoby, z których jednak email jest najbardziej użyteczny) tzw. zaproszenia do połączenia. Jeżeli użytkownik otrzyma email z zaproszeniem, może klikając na dostarczony link, uruchomić program Remote Desktop Connection (o ile nie jest już on uruchomiony wcześniej) i połączyć się z serwerem określonym w zaproszeniu.