Rozdział 2. Wprowadzenie do protokołu RFB

W tej części zamieszczono krótką charakterystykę protokołu RFB (Remote Frame Buffer) wykorzystywanego przed Remote Desktop Connection jak też inne kompatybilne programy. Można opuścić ten rozdział, jeżeli zagadnienia związane z cechami tego protokołu są znane.

Wysoki stopień implementacji protokołu RFB zapewnia system Virtual Network Computer, powszechnie znany jako VNC.

Mechanizm "Remote Frame Buffer" (lub w skrócie RFB) jest prostym protokołem transmisji, wykorzystywanym do zdalnego dostępu do graficznego interfejsu użytkownika. Jego działanie odbywa się na poziomie bufora ramki, co jest tożsame z widocznym na ekranie obrazem. Pozwala to na wykorzystanie go w każdym okienkowym systemie (zarówno X11, jak też Mac® OS oraz Microsoft® Windows®). Programy wykorzystujące protokół RFB istnieją dla wielu platform systemowych i często mogą być swobodnie rozpowszechniane.

Wykorzystanie protokołu Remote Frame Buffer (RFB) wymaga programu uruchomionego na komputerze użytkownika (wyposażonym w ekran, klawiaturę i urządzenie wskazujące, np. myszkę), który nazywamy klientem. Współpracuje on z programem uruchomionym na komputerze z buforem ramki (na którym działa także system okienkowy i aplikacje, z których użytkownik zdalnie korzysta), który nazywamy serwerem. W środowisku KDE klientem protokołu RFB jest program Remote Desktop Connection, natomiast serwerem jest program Desktop Sharing.

Ponieważ przesłanie obrazu z bufora ramki generuje spory ruch w sieci, protokół ten najlepiej się sprawuje na łączach o dużej przepustowości, takich jak sieć lokalna. Można korzystać z programu Remote Desktop Connection na łączach o niższej szybkości, jednak jakość takiego połączenia nie będzie najlepsza.