Het handboek van Umbrello UML Modeller

Umbrello UML Modeller Auteurs

Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 2.11.0 (2013-06-01)

Umbrello UML Modeller helpt bij het softwareontwikkelingsproces door gebruikmaking van de industrie standaard Unified Modelling Language (UML). opdat u diagrammen kunt maken om uw systeem te ontwerpen en te documenteren.


Inhoudsopgave

1. Introductie
2. Grondbeginselen van UML
Over UML ...
UML-elementen
Use case diagram
Klassediagram
Volgordediagrammen
Collaboratiediagrammen
Toestandsdiagram
Activiteitsdiagram
Hulpelementen
Componentdiagrammen
Deploymentdiagrammen
Entiteitsrelatie-diagrammen
Concepten van Extended Entiteitrelatie-(EER)-diagram
3. Werken met Umbrello UML Modeller
Gebruikersinterface
Boomstructuurweergave
Venster voor documentatie en geschiedenis van commando's
Werkblad
Modellen maken, laden en opslaan
Nieuw model
Model opslaan
Model laden
Modellen bewerken
Diagrammen toevoegen en verwijderen
Diagrammen maken
Diagrammen verwijderen
Diagrammen hernoemen
Diagrammen bewerken
Elementen toevoegen
Elementen verwijderen
Elementen bewerken
Klassen bewerken
Associaties
Notities, tekst en vakken
4. Code-import en code-generatie
Code-generatie
Code genereren
Code import
5. Andere mogelijkheden
Andere Umbrello UML Modeller mogelijkheden
Objecten als PNG-afbeeldingen kopieëren
Exporteren als een afbeelding
Afdrukken
Logische mappen
6. Instellingen
Algemene instellingen
Diversen
Automatisch opslaan
Opstarten
Meldingen
Lettertype-instellingen
Instellingen voor de gebruikersinterface
Algemeen
Associaties
Kleur
Klasse-instellingen
Tonen
Startscope
Instellingen voor code importeren
Zoekpaden meenemen
Importeren van C++
Instellingen voor de codegeneratie
Algemeen tabblad Instellingen voor de codegeneratie
Tabblad Instellingen voor het formaat van de codegeneratie
Taalopties
Instellingen voor de codeviewer
Instellingen voor automatische opmaak
7. Auteurs en geschiedenis
8. Copyright